لینک های دسترسی

رقم تلفات عساکر امريکا در افغانستان 'بيشتر  از' عراق


روزنامه نیویارک تایمز میگوید: در ماه جون جنگ در افغانستان با ثقلت تمام دوباره در اذهان عامه امريکا جای گرفت، زیرا گذارش شده است که رقم تفات عساکر امريکا در افغانستان بيشتر از عساکر مقتول امريکا در عراق شده است.

نيويارک تايمز از وزارت دفاع امريکا نقل قول کرده که گفته: در عمليات "آزادی پايدار"، جمعا ۵۶۳ عسکر امریکا در کشور های مختلف چون فيلپيين و افريقا کشته شده اند، که از آنجمله "۵۱۰" عسکر تنها در افغانستان جان خود را از دست داده اند.

روزنامه ميگويد: طی سه سال اول جنگ، حدود ۲ ثلث جميع تلفات ايالات متحده در شرايط غير خصمانه چون مريضی، تصادمات عراده جات عسکری و يا شليک تصادفی سلاح دست داد.

اما در سال ۲۰۰۵، حدود ۷۰ ٪ تلفات عساکر، در شرايط خصمانه و يا جنگی با شليک اسلحه خفيف، حملات راکتی و تعبيه بم ها رخ داد.

نيويارک تايمز گفته است در سال ۲۰۰۷، ۱۱۱ عسکر امريکائی در افغانستان کشته شدند که زياد تربن رقم تلفات در يک سال بوده است.

و در سال جاری، ۹ عسکر امريکائي کشته شدند که يک تزئييد بيسابقه درافغانستان بوده است، مخصوصاً اينکه دست کم ۷۸٪ عساکر امريکائی درعمليات جنگی روياروئی کشته شده اند. در حاليکه درسال قبل ۵۰ عسکر کشته شدند .

روزنامه نيويارک تايمز گفته است قوای امنيتی افغانستان اکثريت تلقات وارده در جنگ را متحمل شده است. وزارت دفاع ميگويد تقريباً ۶۰۰ عسکر افغان از ماه مارچ ۲۰۰۵ تا ماه مارچ سال جاري کشته شده اند.

وزارت داخله افغانستان که ثبت تلفات افراد پليس را برای بار اول در مارچ ۲۰۰۷ شروع کرد ميگويد ۱۱۱۹ پليس افغان از مارچ سال قبل تا مارچ سال جاری کشته شده اند.

روزنامه نيويارک تايمز گفته است که نظر به سال قبل، فعاليت های شورشيان در مناطق سرحدی شرقی نظر به سال قبل ۴۰ ٪ زياد شده است.

XS
SM
MD
LG