لینک های دسترسی

همه پرسی جديد: براک اوباما شش فيصد از مککين سبقت دارد


يک همه پرسي جديد اسوشيتد پريس نشان ميدهد که بارک اوباما از حزب دموکرات در رقابت انتخابات رياست جمهوري شش فيصد از جان مک کين رقيب جمهوريخواهش سبقت دارد.

اما يک کار شناس عمدۀ همه پرسي ها به صداي امريکا گفت که وي يک مبارزۀ بسيار نزديک را در انتخابات رياست جمهوري ماه نوامبر توقع دارد.

اندرو کوهوت رئيس مرکز تحقيقاتي پيو ويک کارشناس عمدۀ همه پرسي ها در ايالات متحده و جهان در يک کنفرانس مطبوعاتي صداي امريکا که بروز شنبه نشر خواهد شد گفت که مبارزات رياست جمهوري ميان سناتور اوباما و سناتور مک کين احتمالا الي روزاخير انتخابات در ماه نوامبر نزديک باقي خواهد ماند.

« تصور من اينست که اين مبارزات نزديک باقي خواهد ماند. من فکر ميکنم چانس اوباما براي بازنمودن يک سبقت گسترده وجود دارد. من نيمتوانم در مورد سبقت وسيع جان مک کين تصور کنم. من ميتوانم برد مک کين را تصور کنم، اما اگر وي برنده شود مبارزه ميان هردو بسيار نزديک خواهد بود. اين بسيار غير متوقعه بوده است که بهترخواهد بود از پيش بيني خودداري صورت گيرد.»

مانند ساير کارشناسان همه پرسي ها، کوهوت در حال حاضر اباما را سبقت ميدهد. اما وي ميگويد برتري اوباما آنقدر نيست که بادر نظرداشت برتري حزب دموکرات در مبارزات انتخاباتي امسال توقع برده ميشد.

« در همه پرسي ما، سناتور اوباما از سناتور مک کين پنج فيصد سبقت دارد. با توجه به برتري دمکرات ها درين انتخابات، اين تفاوت نسبت به آنچه شش ماه قبل در مورد رقابت يک جمهوريخواه در مقابل يک دموکرات قکر ميشد بسيار کمتر است. نارضايتي وسيعي در مورد رئيس جمهور بوش وجود دارد. کمتر از يک پنجم امريکاييان از اوضاع فعلي کشور راضي استند. انتخبات رياست جمهوري بطور عمومي همه پرسي در مورد زمان است و جمهوريخواهان از حالت موجود نماينده گي ميکنند و دموکرات ها از تغير.»

کوهوت و چندين کارشناس و تحليل گر ديگر توقع ميبرند که رأي دهنده گان امريکايي بزودي بعد از کانوانسيون حزبي در اواخرماه آگست و شروع سپتمبر توجه شانرا به انتخابات مبذول خواهند داشت.

کلي ريپارد که يک کارشناس همه پرسي ها در پوهنتون کويني پياک کوني ديکتيت ميباشد ميگويد.

« بيشتر مردم در مورد رفتن به سواحل و رفتن به کوه ها فکر ميکنند تا اينکه فکر کنند براي کي در ماه نوامبر راي خواهند داد. پس همه پرسي هاي تابستان هميشه يک عنصر بي توجهي را با خود داشته ميباشد. احساس شخصي من اينست که انتظار بکشيم و کانسوانسيون ها را مشاهده کنيم که چه رخ ميدهد و ببينيم که آنها چطور از کانوانسيون بدر ميآيند. زيرا من فکر ميکنم مردم امريکا بعد از کانوانسيون ها در مورد سناتور اوباما مفکورۀ بهتر خواهند داشت.»

دموکرات ها کانوانسيون نامزدي خود را در هفتۀ اخير ماه اگست در شهر دنڤر ايالت کولورادو داير ميکنند در حاليکه جمهوريخواهان در هفتۀ اول سپتمبر در شهر مينيا پوليس سينت پال در ايالت مينيسوتا گردهم ميآيند.

XS
SM
MD
LG