لینک های دسترسی

از روز جهانی جوانان در کابل تجلیل بعمل آمد


از دوازدهم اگست روز جهانی جوانان امروز طی یک محفلی در کابل تجلیل بعمل آمد.

در این محفل که به اشتراک صد ها تن از جوانان از مرکز و ولایات کشور دایر گردیده بود، علاوه بر مقامات دیگر، احمد ضیاء مسعود معاون اول رئیس جمهور افغانستان نیز حضور داشت.

وی گفت بیشترین بخش جامعهء افغانستان را جوانان تشکیل داده که باید در پرورش و بلند بردن سطح عملی آنان کار بیشتر صورت گیرد.

نمایندگان جوانان در این محفل از حکومت افغانستان انتقاد کرده و گفتند که به مشکلات شان توجه صورت نگرفته و با وجود ادارات مربوط امور جوانان، گام مهمی در این راه برداشته نشده است.

آنها همچنان از حکومت خواستند تا برای جوانان زمینهء کار و شغل سالم را مهیا نماید.

XS
SM
MD
LG