لینک های دسترسی

انفجار انتحاری در مرکز ولايت شرقی (ديالا) عراق


مقامات رسمي عراق قيود شبگردي را در مرکز ولايت شرقي (ديالا) بعد از آن وضع نمودند که يک بم انتحاري دو تن را به قتل رسانده و حد اقل هفت تن ديگر را زخمي ساخت.

مقامات رسمي ميگويند بمگذار، موتري را مورد حمله قرارا داد که مقامات ارشد عراقي به شمول والي ولايت ديالا را در به شهر بقوبه حمل مينمود.

اين انفجار دومين حمله انتحاري در ظرف دو روز در اين شهر ميباشد. بروز دوشنبه يک بمگزار زن خود را در نزديکي يک عده از افسران پوليس در بقوبه منفجر ساخته يکتن از افسران پوليس را به قتل رساند.

قواي عراقي و امريکائي اخيراً در جهت سرکوبي شورشيان به ولايت ديالا حمله نمودند.

نوري المالکي، صدراعظم عراق گفته است کساني که تسليم ميشوند مورد عفو قرار خواهند گرفت.

ولي حکومت عراق به روز دوشنبه اعلان نمود که عمليات نظامي را مؤقتاً به تعويق قرار ميدهد تا به شورشيان موقع داده شود که تسليم شوند.

XS
SM
MD
LG