لینک های دسترسی

تعذيرات جديد عليه پنج کمپنی ايرانی


ايالات متحدهٌ امريکا تعذيرات جديد را عليه پنج کمپني ايراني که متهم به کمک به پروگرام ذروي ايران ميباشند، وضع نموده است.

وزارت خزاين امريکا امروز سه شنبه طي بيانيهٌ گفت اين تصميم به منظور قيد دارائي هاي تحت قلمرو امريکا در مورد انتشار اسلحه ذروي و پشتيبانان شان ميباشد.

به اساس اين فيصله امريکائيان و کمپني هاي امريکائي اجازه ندارند تا با اين کمپني ها تماس گيرند.

XS
SM
MD
LG