لینک های دسترسی

حمایت از  پرویز مشرف 'کمتر شده ميرود'


در حاليکه دومين شوراي ايالتي از پرويز مشرف خواسته است تا از پارلمان راي اعتماد حاصل نمايد، پشتيباني سياسي از رئيس جمهور پاکستان، که تحت فشار شديد قرار دارد، کمتر شده ميرود.

اعضاي پارلمان در ايالت شمال غربي امروز سه شنبه اين تصميم را با اکثريت يکصد و هفت در مقابل چهار راي اتخاذ نمودند.

شيري رحمان وزير اطلاعات پاکستان مي گويد بعضي از متحدين سابق رئيس جمهور از اين فيصله پشتيباني نمودند.

سکندر شير پاو، يکي از پشتيبانان سابقه دار پرويز مشرف گفت حزب کوچک وي از محاکمهٌ پرويز مشرف پشتيباني مينمايد زيرا به مفاد دموکراسي است.

به روز دوشنبه اسامبلهٌ ايالت پنجاب فيصلهٌ مشابهي را با سه صدو بيست و يک راي در مقابل بيست و پنج راي اتخاذ نمودند.

انتظار ميرود که اسامبله هاي ايالتي دو ايالت ديگر نيز در آيندهٌ نزديک تصاميم مشابهي را اتخاذ نمايند.

آقاي مشرف قانوناً مکلف نيست تا راي اعتماد را حاصل نمايد. چنين معلوم ميشود که فيصله هاي شورا هاي ايالتي طريقه افزايش فشار هاي سياسي براي استعفاي رئيس جمهور پاکستان باشد.

XS
SM
MD
LG