لینک های دسترسی

در تاریخ - چند واقعه عمده در ماه آگست


چهل و چهار سال قبل از امروز در دوازدهم ماه آگست سال ۱۹۶۴

به تعقيب شرايط کمسيون بين المللي المپيک بشمول رفع مشي تبعيض نژادي که افريقاي جنوبي آنرا نه پذيرفت، آنها از اشتراک در مسابقات المپيک توکيو، منع گرديدند.

افريقاي جنوبي اجازه نداشت بعد از بيست و هشت سال وقفه به اشتراک در مسابقات المپيک تا سال ۱۹۹۲، برگردد.

در همين روز درسال ۱۹۴۴،جوزف- پتريک کندي جونير برادر بزرگتر جان اف کندي، ريس جمهور بعدی امريکا همراه با معاون پيلوت اش در جنگ جهاني دوم با نفجار بيست و يک هزار و يکصدو هفتاد پوند مواد منفجره در طيارۀ شان در فراز برتانيه منفجر گرديد.

در دوازدهم ماه آگست سال ۱۹۵۵، در ايالات متحده حد اقل مزد ساعت وار، از هفتاد و پنج سنت به يک دالر در ساعت بلند رفت - که براي ۴۰ ساعت کار در هفته، سالانه مبلغ دوهزار دالر را احتوا ميکرد.

در همين روز در سال ۱۹۸۵، پرواز شماره ۱۲۳ طيارۀ بوئنگ ۷۴۷ خط هوائي جاپان سي و دو دقيقه اندکي بعد از پرواز در قلۀ اوسوتاکا سقوط نموده باعث از بين رفتن ۵۰۵ مسافر و ۱۵ تن از عملۀ طياره گرديد.

XS
SM
MD
LG