لینک های دسترسی

حد اقل ده نفر در کشمير هند کشته شدند


حد اقل ده نفر زماني در کشمير تحت کنترول هند کشته شدند که قواي امنيتي هند امروز سه شنبه بر مظاهره کننده گان جدائي طلب مسلمان گلوله باري نمودند.

حد اقل سه تن از مظاهره چيان در شهر بنديپوره واقع در شصت کيلومتري شمال سرينگر، مرکز تابستاني کشمير، به قتل رسيدند. مظاهره کننده گان ديگر در مظاهرات جداگانه در جنوب سرينگر در نزديکي جمو به قتل رسيدند.

مظاهرات امروزي، با وجود وضع قيود روز دوشنبه، به تقيب کشته شدن شيخ عزيز رهبر جدائي طلبان کشمير و سه تن ديگر، صورت گرفت.

رهبر جدائي طلبان توسط قواي هندي زماني کشته شد که ميخواستند جلو هزاران تن از مظاهره کننده گان مسلمان را بگيرند. این مطاهره کنندگان بصوب کشمير تحت کنترول پاکستان در حرکت بودند.

رهبران جدائي طلب کشميري اين مظاهرات را بخاطر محاصرهٌ اقتصادي توسط تندروان هندو در منطقهٌ هماليا براه انداختند.

XS
SM
MD
LG