لینک های دسترسی

مظاهره کنندگان در کشمیر امروز  هم به تظاهرات شان ادامه دادند


اعتراض کننده گان خشمگین در کشمیر تحت ادارهء هند امروز چهارشنبه با استفاده از یک وقفهء کوتاه در قیود گشت و گذار، به تظاهرات شان ادامه دادند.

در عین حال، نیرو های پولیس و شبه نظامیان حکومتی برای جلوگیری از تکرار خشونت روز سه شنبه در جاده های شهر به گزمه پرداختند.

در تظاهرات روز سه شنبه که علیه محاصرهء تجارتی و مرگ یکی از رهبران جدایی طلب در جمو کشمیر بر پا گردید چهارده تن کشته شدند.

این یکی از خونین ترین روز ها در کشمیر تحت ادارهء هند طی دو ماه اخیر محسوب میگردد.

به روز چهارشنبه پس از اعلام یک وقفهء کوتاه در قیود گشت و گذار هزاران مردم به خاطر خرید مواد اولیه به بازار هجوم بردند.

XS
SM
MD
LG