لینک های دسترسی

سه کارمند خيريۀ خارجی زن در لوگر به قتل رسیدند


مقامات افغان ميگويند افراد مسلح سه کارمند خيريۀ خارجي زن را در جريان يک حملۀ غافگيرانه در ولايت لوگر به قتل رسانيده اند.

عبدالله وردک، والي ولايت لوگر، امروز چهارشنبه گفت اين حمله هنگاميکه اين سه زن توسط يک موتر در جنوب کابل سفر ميکردند، صورت گرفت. مقامات ميگويند رانندۀ موتر نيز کشته شده است.

اين سه زن برای کميتۀ بين الملیي نجات که مقر آن در نيويارک است کار ميکردند.

در اوايل ماه جاری يک گزارش منتشرۀ ادارات خيريه هشدار ميداد که وضع امنيیي در افغانستان رو به وخامت است و در سال جاری ۱۹ کارمند موسسات خيريه در افغانستان کشته شده اند.

روز سه شنبه وزارت دفاع افغانستان گفت شش تندرو طی يک عمليات نظامی در شرق درامتداد سرحد با پاکستان کشته شدند.

آن وزارت همچنان گفت عمليات روز دوشنبه در ولايت پکتيکا به باز داشت يک تندرو مربوط به بيت الله محسود قوماندان طالبان منتج شده است.

مقامات افغان همواره تندروان مستقر در پاکستان را ملزم به عبور از سرحد بداخل افغانستان ميکنند.

در عين زمان وزارت دفاع برتانيه خيرداد که در جريان يک حملۀ انتحاري روز دوشنبه درکابل يک عسکرآنکشور کشته ودوي ديگر زخمي شده اند.

همچنان سه فرد ملکي وقتي کشته شدند که يک تندرو طالب موتر حامل مواد منفجرۀ اش را بيک کاروان ناتو در کابل تصادم داد.

در ساير خشونتها مقامات امروز گفتند که پنج فرد پوليس کشته وچهار تن ديگر آنها در اثر بمي که توسط آلۀ از دور انفجار داده ميشد روز سه شنبه در ولايت هملند زخمي شدند.

امروز مقامات در ولايت قندهار گفتند که چند عسکر ناتو زماني زخمي شدند که يک بم به کاوران موتر هاي آنها اصابت کرد.

همچنان امروز وزارت دفاع افغانستان گفت که عساکر افغان مسئوليت امنيت کابل را روز ۲۸ آگست ازنزد قواي تحت رهبري ناتو تسليم خواهند شد.

XS
SM
MD
LG