لینک های دسترسی

انفجارات در شهر گوری گرجستان و اعزام بیشتر عساکر روسی به این شهر


سلسله از انفجارات در شهر گوری گرجستان در حالی اتفاق افتاد که گزارش ها حاکی از اعزام عساکر بیشتر روسی به این منطقه میباشد.

مامورین در گرجستان میگویند که قوای بیشتر روسی به این شهر، با وجود نشانه های خروج آنان از منطقه، طبق یک موافقتنامه آتش بس به میانجیگری فرانسه، اعزام میگردند.

شاهدان میگویند که عساکر روسی به شهر ساحلی پاتی در بحیره سیاه باز گشته اند.

و امروز کاندالیزا رایس، وزیر خارجه ایالات متحده، با مامورین در فرانسه قبل از سفرش به طرابلسی، در جهت نمایش حمایت برای گرجستان در مقابله ان با روسیه، ملاقات کرد.

سفر رایس در حالی اتفاق میافتد که رئیس جمهور بش از روسیه خواسته است تا به تعهدش در بخش آتش بس و خروج عساکرش از گرجستان، احترام بگذارد.

رایس قرار است که با دیپلومات ها در پاریس ملاقات کند و بروز جمعه به گرجستان سفر نماید.

XS
SM
MD
LG