لینک های دسترسی

Ask This: علل کشته شدن افراد بیگناه و بررسی عملیات امریکا در افغانستان


مقاله از صفحه انترنتی Ask This ، در مورد تعداد ناکافی نیرو های خارجی در افغانستان، حملات هوای و کشته شدن غیر نظامیان، متعاقباً بررسی عملیات نظامی امریکا در افغانستان در روزنامه The Huffington Post را بنشر میرسانیم.

صفحه انترنتی Ask This بقلم دن فرومکین مینويسد که تعداد محدود نیرو های زمینی امریکایی مستقر در افغانستان و فعالیت های روز افزون شورشیان در آن کشور باعث شده تا قوای ائتلاف حملات هوای را بیشتر سازد که این امر منجر به کشته شدن غیر نظامیان میگردد.

در ادامه مطلب به نقل از یک کارشناس و ناشر یک گزارش جدید در مورد افغانستان آمده است که باید از مامورین امریکایی روی چند موضوع سوال شود.

آیا مشی فعلی مثمر ثابت شده است؟ و فوايد تطبیق این گونه پالیسی چه میباشد؟ آیا بخاطر جبران خسارات و کم ساختن از شدت این مشکل کدام دستور العملی روی کار است؟

بعضی از متحدین ناتو در صورت ضرورت عادی، فوراً تقاضای حملات هوای را مینمایند، ایا استفاده از حمله هوای و کشته شدن غیر نظامیان محبوبیت شورشی ها را بیشتر نمیسازد؟

چه عواملى میتواند کشته شدن غیر نظامیان را کمتر و یا بیشتر سازد؟

اگر بخاطر ریشه کنی تندروان، مناطق قبایلی پاکستان مورد حمله هوای قرار داده شود چه عکس العمل های بوجود خواهد آمد؟


مقاله The Huffington Post روز 13 آگست تحت عنوان "زمان برای باخت در افغانستان نمیباشد." است. در مطلب آمده است که کشته شدن تعداد کثیر نظامیان امریکایی در افغانستان نشان دهنده آن است که جنگ ضد دهشت افگنی ایالات متحده در افغانستان مبارزه شدیدی بوده و هر روز مغلق تر شده میرود.

گزارش های تازه نشان میدهد که القاعده در افغانستان و پاکستان از نفوذ قابل ملاحظۀ برخوردار است که این امر دست آورد های شش سال گذشته را بمخاطره می اندازد.

نویسنده ادامه میدهد که قیمت غفلت چند سالۀ امریکا در افغانستان اکنون بشکل واضح و دردمند آشکار شده است. به نقل از یک منبع ارشد طالبان ،القاعده اکنون به ساده گی عبور و مرور مینماید و گزارش اسوشیتد پرس میرساند که پرسونل جدید آن از مناطق آسیای مرکزی، چیچن، ترکیه و شرق میانه استخدام میشوند.

این گزارش همچنان میرساند که مراکز تربیه برای مستخدمین جدید القاعده در مناطق قبائلی پاکستان میباشد. در مطلب آمده است که طی یک مصاحبه با تلویزیون جیو پاکستان ابو مصطفی ال یزيد، سومین مقام ارشد شبکه القاعده گفته است که حکومت جدید پاکستان را از هم خواهند پاشید.

در پاسخ بسوال خود که این همه چه مفهومی دارد، نویسنده میگوید اول باید منابع و وقت بیشتر برای افغانستان اختصاص داده شود.

نتیجۀ "عملیات برای آزادی پایدار" تاثیر مستقیم بالای امنیت داخلی امریکا خواهد داشت، بناً بخاطر آوردن ثبات در افغانستان، جلوگیری طالبان از دوباره به بقدرت رسیدن تا یکبار دیگر القاعده را اجازه فعالیت بدهند، ایالات متحده باید برای نیل به موفقیت هر اقدامی را انجام دهد.

در ادامه مطلب آمده است که ایالات متحده باید در قبال پاکستان یک ستراتیژی سه جانبه را ایجاد نماید. در تاسیس ادارات با ثبات و گسترش قدرت جامعه مدنی باید حمایت صورت گیرد.

ایالات متحده باید با استفاده از دپلوماسی زیرک و سختگيرانه ساحه نفوذ خود را خصوصاً بخاطر تکثیر و فروش سلاح های کشتار جمعی در منطقه گسترش دهد. و از یک سیستم مثمر تهیه کمک نظامی باید کار گرفته شود تا فراهم آوری امداد نظامی کوشش های خود ایالات متحده را در منطقه بمخاطره قرار ندهد.

در اخیر مطلب آمده است که ضرورت است تا بر فقره سوم این پیشنهاد بعد از گزارش اخیر روزنامه نیویارک تایمز اصرار شود که معاون اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده بعد از سفر به پاکستان مامورین ارشد اداره استخباراتی آن کشور یا (آی اس آی) را متهم ساخت که در تشدیدت فعالیت های تندروان در مناطق قبائلی دست داشته و همچنان در اجرای حمله دهشت افگنی بالای سفارت هند در کابل نیز دخیل بوده است.

ترجمۀ آخرین جمله این مطلب چنین است که "جنگ در افغانستان به ناکامی نه انجامیده است ولی زمانی برای باختن آن اکنون باقی نمانده است."

XS
SM
MD
LG