لینک های دسترسی

۳ عسکر در انفجار در جنوب افغانستان کشته شدند


قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده ميگويد سه عسکر آن قوا در انفجاري در جنوب در افغانستان بقتل رسيدند.

قواي ائتلاف ميگويد اين عساکر پياده گزمه ميکردند که انفجار رخ داد. مقامات ايالات متحده مليت عساکر و محل حمله را افشا نکردند.

در سال جاري خشونت در افغانستان افزايش يافته و حملات طالبان بر عساکر خارجي بيشتر گرديده است. از سال ۲۰۰۱ باينطرف که قواي نظامي ايالات متحده در برانداختن حکومت تحت رهبري طالبان در افغانستان کمک کرد، تا بحال بيش از ۵۰۰ عسکر امريکائي کشته شده اند.

مقامات ايالات متحده ميگويند تعداد بم گزاري هاي کنار جاده در افغانستان نيز بيشترين طي چهار سال گذشته بوده است.

همچنان امروز، مقامات ميگويند دو راکت بر ميدان هوائي کابل شليک گرديد. يکي ازين راکت ها در مقابل ترمينل ميدان هوائي ملکي بزمين خورد. از تلفاتي گزارش داده نشده است.

بروز چهارشنبه، در يک حملۀ ناگهاني تندوران طالب در نزديک کابل، سه کارمند زن يک سازمان بين المللي کمک دهنده با رانندۀ شان بقتل رسيدند. اين زنان براي کميتۀ نجات بين المللي مقيم نيويارک کار ميکردند.

XS
SM
MD
LG