لینک های دسترسی

سخنگوي مشرف گزارش هاي استعفي مشرف را تکذيب کرد


يک سخنگوي پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان اين گزارش هاي وسايل نشراتي غربي را تکذيب نمود که رئيس جمهور بعوض مواجه شدن بمحاکمه توسط پارلمان، استعفي خواهد کرد.

جنرال رشيد قريشي، سخنگوي مشرف امروز بخبرنگاران گفت که اين گزارش ها بي اساس است.

گزارش هاي منتشره از قول مقامات پاکستاني حاکيست که مذاکرات براي اجازه دادن به رئيس جمهور که استعفي بدهد، جريان دارد.

مشاهد حسين يک متحد ارشد مشرف بصداي امريکا گفت در حاليکه از طرف رئيس جمهور حرف نميزند، ميتواند بگويد که بين حکومت و رئيس جمهور مباحثاتي جريان دارد تا در مورد بتوافق دوستانه اي رسيده و بگذارند کشور کار خود را به پيش ببرد.

مشاهد حسين تائيد کرد که اين مذاکرات روي اين موضوعات است که آيا مشرف اجازه خواهد يافت در پاکستان باقي بماند و آيا او از تعقيب قانوني معافيت خواهد داشت يانه.

حسين گفت اگر رئيس جمهور تصميم بگيرد که استعفي نکرده و عليۀ اتهامات مبارزه نمايد، متحدينش از وي پشتيباني خواهند کرد.

هفتۀ گذشته، اعضاي حزب حاکم در پارلمان اعلام کردند که در صدد محاکمۀ آقاي مشرف توسط پارلمان هستند.

XS
SM
MD
LG