لینک های دسترسی

بش: مناطق جداشده بايد منحيث جزء گرجستان باقي بماند


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده ميگويد مناطق جدا شدۀ اوسيتياي جنوبي و ابخازيۀ گرجستان بايد جزء آن کشور باقي بماند.

جورج بش، رئيس جمهور بخبرنگاران گفت جامعۀ بين المللي درين قسمت وضاحت دارد که آن دو منطقه در داخل سرحدات گرجستان واقع است. او بروسيه هشدار داد که درين مورد مباحثه اي وجود ندارد.

آقاي بش به تعقيب ملاقاتي با کاندليزا رايس، وزير خارجه و مشاورين امنيت ملي تبصره نمود.

رهبر ايالات متحده بار ديگر از روسيه تقاضا کرد تا از توافق آتش بس پيروي کرده و قواي خود را از گرجستان خارج نمايد.

در يک انکشاف جداگانه، بان کي مون، منشي عمومي ملل متحد امروز با مشاورين ارشد خود روي تقرب بمنازعه ملاقات کرد.

قبلاً ديمتري مدڤيديڤ، رئيس جمهور روسيه توافق آتش بس را بمنظور خاتمه بخشيدن بمخاصمات با گرجستان، همسايۀ آن کشور، امضا کرد.

آقاي مدڤيديڤ اين سند را امروز، يک روز بعد از امضاي آن توسط ميخائيل ساکاش ڤيلي، رئيس جمهور گرجستان بامضا رسانيد. اين پلان آتش بس که تحت ميانجي گري فرانسه بوجود آمد، از روسيه خواستار ميشود که قواي خود را بمواضعي عقب بکشد که قبل از اشتعال جنگ در منطقۀ جدا شدۀ اوسيتياي جنوبي تحت الحمايۀ روسيه، قرار داشت.

XS
SM
MD
LG