لینک های دسترسی

'در هر ۲۹ دقیقه یک زن در افغانستان تلف میگردد'


در حالیکه بیشتر نهاد های مدافع حقوق زنان، وضعیت کنونی زنان افغان را تأسف آور میخوانند، نهاد مدنی و دولتی و موسسه های خارجی تلاش دارند برای تساوی جنیست یودجه تخصیص نمایند.

امروز اداره انکشافی ایالات متحده امریکا بحثی را در مورد تخصیص بودجه در هوتل سرینای کابل براه انداخته بود که در آن علاوه بر نهاد های مدنی ورسانه ای، شش وزارت خانه دولت افغانستان نیز اشتراک داشتند.

در این بحث اضافه بر آنکه روی اختصاص بودجه برای جندر کار میشود، روی چگونگی برنامهٔ عمل برای زنان و شناخت مشکلات زنان نیز برنامه های روی دست گرفته شده است.

در همین حال، شینکی کروخیل عضو زنان افغان در پارلمان در این محفل گفت که نظر به تحقیقی که صورت گرفته است در هر ۲۹ دقیقه یک زن در افغانستان تلف میگردد.

همچنان این تحقیقات نشان میدهد که عمر زنان نسبت به مردان کمتر است.

به اساس این تحقیق، در مکاتب افغانستان در برابر هر دختر ۵ پسر قرار دارد که رقم زنان با سواد در کشور ۱۵٪ و از مردان ۳۱٪ میباشد. همچنان زنان در افغانستان سه چند کمتر از مردان حقوق دریافت مینمایند.

در همین حال، موسسه کاونتر پارت، به همکاری مالی اداره انکشافی ایالات متحده امریکا تحقیقاتی را آغازنموده است که در آن نشان میدهد که تا چه حد جندر در وزارت خانه های دولت عملی شده است.

در نشست امروزی فیصله شد تا نهاد های مدنی همرا با دولت در قسمت تخصیص بودجه همکاری نمایند.

XS
SM
MD
LG