لینک های دسترسی

تعهد مسکو در حفظ آتش بس با گرجستان


خروج قوای روسیه بروز شنبه از مرکز یک شهر کمی دورتر از پایتخت گرجستان بعد از آن آغاز شد که رئیس جمهور روسیه موافقتنامه آتش را بس به امضاء رسانید، لیکن تعدادی از ین قوا با وجود فشار ایالات متحده برای احترام به تعهد مسکو برای آتش بس باقیمانده است.

سرگی لفرف، وزیرخارجه روسیه در پاسخ به این سوال که عساکر روسیه از گرجستان چقدر زود خارج خواهد شد گفت خروج عساکر از سرحدات صرف با درنظرداشت امنیت صورت خواهد گرفت.

لفروف همچنان گفت روسیه روابط صلح آمیز را با اوسیتیای جنوبی منطقه ای مجزا از گرجستان جائیکه برای مدت یکهفته شاهد جنگهای شدید بوده و روابط میان مسکو و غرب را بشدت لطمه زد، تقویت خواهد کرد.


گرجستان درعین حالیکه روسها به اخراج تدریجی قوا و بیرون ساختن مهمات نظامی و تانکهای سوخته آغاز کرده اند، ادعا میکنند که قوای روسی پلی را که روی آن خط قطار آهن قرار داشت بروز شنبه منفجر ساختند.

روسیه این ادعا را رد میکند.

در عین حال تصاویر تلویزیون رستاوی صندوقهای را در تحت این پل که حاوی مواد منفجره و نزدیک خطوط قطار آهن قرار داشت پخش نمود.

XS
SM
MD
LG