لینک های دسترسی

تعبيۀ هزاران پوليس در کابل در آستانۀ روز استقلال


آمادگي در سر تا سر افغانستان براي تجليل سالروز استقلال آنکشور جريان دارد.

در کابل بيرق هاي ملي افغانستان در امتداد جاده ها و چهار راهي ها به اهتزار درآمده و با عکس هاي امان الله، پادشاه سابق افغانستان، تزيين گرديده است.

با وجود يکه براساس فيصلۀ حکومت افغانستان از روز استقلال آنکشور فردا بيست و هشتم ماه اسد فقط در داخل ارگ رياست جمهوري تجليل بعمل خواهد آمد، ولي امنيت در همه نقاط کابل تشديد يافته است.

حد اقل پنج هزار پوليس در آستانۀ روز استقلال کشور در کابل به گزمه ميپردازند.

وزارت داخله عمليات امنيتي روز يکشنبه را بزرگترين عمليات در کابل از زمان سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ خواند.

اين وزارت ميگويد تدابير امنيتي به اين هدف صورت گرفته است که یک فضاي اعتماد ايجاد نموده و تهديد هاي بالقوه را برهم زده شوند.

مامورين ميگويند مراسم روز دوشنبه که تجلیل از استرداد ۸۹ سال استقلال افغانستان از برتانيه ميباشد، کوچکتر از سالهاي پيشين خواهد بود.

تندروان با گلوله باري بالاي ستيژي که حامد کرزي رئيس جمهور، ماموري ارشد و دپلومات ها قرار داشتند، رسم گذشت عمده ايراکه در ماه اپريل در کابل داير گرديد برهم زدند.

آقاي کرزي ازين سوء قصد جان بسلامت برد، اما سه نفر ديگر طي آن به قتل رسيدند.

همچنان مامورين افغان امروز يکشنبه گفتند که عساکر افغان ۲۸ تندرو وابسته به طالبان را در حالي بتقل رسانيدند که آنها بر يک کاروان لوژستيکي براي عساکر خارجي در زابل حمله نمودند.

مامورين ميگويند که پنج محافظ امنيتي خصوصي نيز طي جنگهاي امروز يکشنبه بقتل رسيدند.

XS
SM
MD
LG