لینک های دسترسی

تجلیل از روز تولد امام مهدی


بروز شنبه آتش ازی آسمان شهر تهران را در شام آنروز، در حالیکه مردم به سرک ها برای تجلیل از تولد حضرت مهدی، امام دوازدهم شیعیان، برامده بودند، روشن نموده بود.

سرک های تهران با چراغ ها مزین گردیده بود.

حضرت مهدی، بنام امام زمان نیز نامیده میشود و در میان شیعیان منحیث ناجی نگریسته شده است که معتقدند روزی برای آوردن عدالت به دنیا دوباره باز خواهد گشت.

XS
SM
MD
LG