لینک های دسترسی

پرویز مشرف  ۱۹۹۹ - ۲۰۰۸


پرويز مشرف پاکستان ميگويد بخاطرجلوگيري مبارزه با مؤاخذه که به کشور ضرر خواهد رسانيد، از وظيفه اش استعفي ميدهد.

مشرف در يک بيانيه ايکه خطاب به ملت بروز دوشنبه بيان داشت گفت بعد از مصلحت با مشاورين قانونی و متفقين سياسی اش از وظيفه اش استعفی خواهد داد.

پرويز مشرف در سال ۱۹۹۹ بعد از آنکه حکومت نواز شريف، صدر اعظم سابق پاکستان را در يک کودتای نظامی از پا در انداخت، در سطح جهانی شهرت کسب نمود.

شهرت او بعد از حملۀ دهشت افگنی يازدهم سپتمير ۲۰۰۱ به ايالات متحده بيشتر گرديد. مراکز رهبری القاعده که اين حمله را پلانگذاری نموده بود در افغانستان و پاکستان مستقر بود و حکومت طالبان در کابل را تقويه مينمود.

اما وقتی جورج بش رئيس جمهور ايالات متحده عساکر امريکائي را در جهت حمله به القاعده به افغانستان فرستاد، مشرف بحيث يک متفق جنگ عليه دهشت افگنی داخل گرديد.

در شروع سال جاری او دهشت افگنی را بزرگترين مشکل کشورش خواند.

مشرف: "اين پديده بزرگترين تهديد به موجوديت پاکستان است و ما بايد در بين خود مصالحۀ سياسي داشته باشيم تا با اين تهديد، يکجا باهم مبارزه نمائيم. بيائيد باهم متحد شده باهم مصالحۀ سياسي نموده و اين دهشت افگنان را شکست دهيم."

مشرف زمانی قدرت را بدست گرفت، وعده نمود که به پاکستان ديموکراسی و شگوفانی خواهد آورد.

او اصلاحات اقتصادی ای را معرفي نمود که سبب رشد اقتصاد برای چندين سال مسلسل در آن کشور گرديد. اما متخصصينی چون طلعت مسعود که يک تحليلگر سياسی پاکستان است ميگويد او ديموکراسي را رشد نداد.

مسعود: "بزرگترين نقطۀ ضعف او اين بود که تمام مؤسسات دولتی را تا اندازه ای تضعيف ساخت که کشور از یک بحران به بحران ديگری روبرو ميگردد. او چنين وانمود ميکرد که يک ديموکرات است اما در حقيقت امر او مثل ديگران، يک ديکتاتور بود."

مشرف در سال ۲۰۰۱ خود را بحيث رئيس جمهور مقرر نمود و بعد از يکسال همه پرسی مناقشه آميزی را براه انداخت که براي پنج سال ديگر درين مقام باقي ماند.

منتقدين او استدلال نمودند که اين امر غير قانوني خواهد بود که يک صاحبمنصب عسکري بحيث رئيس جمهور ايفاي وظيفه نمايد و در سال ۲۰۰۳ مشرف وعده کرد تا از وظيفۀ نظامي کنار خواهد رفت اما تا سال ۲۰۰۷ که او به اين مقام دوباره انتخاب گرديد اين کار را عملي ننمود.

قبل ازانکه پارلمان پاکستان در سال ۲۰۰۷ انتخابات رياست جمهوري را داير نمايد مسئلۀ شايستگي او را، در حاليکه يونيفورم عسکري در تن دارد، در محکمۀ عالي آنکشور به مبارزه طلبيد.

قبل ازانکه محکمۀ عالي آنکشور درين مورد تصميمي بگيرد او يکي از منتقدين سر سختش افتخار محمد چودري رئيس محکمۀ عالي را از وظيفه اش عزل نمود.

اما به پشتيباني از چودري تظاهرات گسترده اي رو براه شد و مشرف بعدها مجبور گرديد که اورا دوباره بوظيفه اش مقرر نمايد.

پارلمان پاکستان مشرف را در ماه اکتوبر ۲۰۰۷ با تفاوت فاحش دوباره انتخاب نمود اما چنين بنظر ميرسيد که محکمۀ عالي شايد به بطلان اين انتخابات رأي بدهد. در سوم ماه نومبر او حالت اضطرار را اعلان کرد.

او قانون اساسي را مؤقتاً به تعويق انداخت، صدها وکيل مدافع و مخالفين سياسي اش را محبوس نموده کنترول رسانه هاي خبري را بدست گرفت. او همچنان چندين قاضي بشمول چودري را عزل نموده قاضي هاي طرفدار خودش را به آن وظايف گماشت.

او استدلال نمود بخاصر تهديد روز افزون شورشهاي اسلامي، به اعلان حالت اضطرارضرورت احساس ميگرديد. اما انتقاد کنندگان او مي گفتند مقصد اصلي او از بين بردن قضاتي بودند که از او انتقاد مينمودند.

قضات جديد چند هفته بعد از فرمان حالت اضطرار، رياست جمهوري او را مؤجه اعلان نمودند و مشرف به حالت اضطرار پايان بخشيد.

مشرف در سال ۱۹۴۳ در دهلي در هندوستان وقت تولد يافت. بعد ازانکه هند از برتانيه آزادي اش را بدست آورد و پاکستان در سال ۱۹۴۷ بوجود آمد، خانوادۀ مشرف به پاکستان مهاجر شدند.

او در سال ۱۹۶۴ به خدمت عسکري پيوست و در جنگهاي ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ باهند شرکت نمود.

نواز شريف وقتي صدر اعظم آنکشور بود مشرف را در سال ۱۹۹۸ بحيث لوي درستيز قواي نظامي و رئيس لوي درستيزهاي قواي مشترک مقرر کرد.

مشرف بحيث يک رهبرغير مذهبي شهرت دارد و بکرات تعهد نموده بود که با تندروان اسلامي مبارزه خواهد کرد.

علي الرغم آن در دوران حکمروائي او خشونتهاي تندروان در پاکستان بطور چشمگيري بيشتر شد. تعداد زيادي از متخصصين بين المللي امور دفاعي و رهبران سياسي به اين نظر اند که رهبران و جنگجويان گروه القاعده در مناطق سرحدي بين پاکستان و افغانستان سرپناه گرفته اند.

XS
SM
MD
LG