لینک های دسترسی

رئيس جمهور فرانسه به افغانستان مسافرت کرد


نيکولاس سر کوزی رئيس جمهور فرانسه، بعد از کشته شدن ده تن و جراحت ۲۱ تن از عساکر فرانسوی طی يک حملۀ مرگبار و بی سابقه در نزدیکی کابل، امروز سه شنبه به افغانستان مسافرت کرد.

ده عسکری فرانسوی طی يک جنگ با تندروان طالب کشته شدند، که بگفتۀ مقامات، بروز دوشنبه در حدود ۵۰ کليومترب شرق پايتخت، مورد حمله قرار گرفتند.

رئيس جمهور فرانسه قبل از سفرش بسوی افغانستان، تعهد کشورش را در جنگ با دهشت افگني تکرار کرد. انتظار ميرود که فرانسه تعبيۀ دو هزارو ششصد عسکرش را تا ختم ماه جاری، به شرق افغانستان، تکميل نمايد.

دنيل کورسکی، کارشناس امور دفاعی مستقر در لندن برای شورای روابط خارجی اروپايی ميگويد اين حمله تازه ترين مثال خشونت تندروان در افغانستان است.

کورسکي: "اين يک ماموريت فوق العاده خطرناک، هم برای فرانسه و هم برای ساير متحدين ناتوست. آنچه را ما از سال ۲۰۰۸ بديسنو ميبينم، يک مبارزه طلبی فوق العاده مستعد طالبان است. که ميتوانند نه تنها اهداف ملکی و ساير مساعی بازسازي، بلکه عساکر ناتو، را مورد حمله قرار دهند."

کورسکي ميگويد، حکومت فرانسه در تعهدش در ارتباط به افغانستان جديست اما کشته شدن عساکر شايد شک و ترديدی را نزد مردم عادی فرانسه، در مورد استقرار عساکر شان در خط اول جنگ و آتش ايجاد کند - ترديد های که در ساير کشور های اروپايی در رابطه با استقرار عساکر شان در افغانستان نیز ایجاد گردیده است.

تعداد کشته شدگان عساکر فرانسوی در افغانستان، متناسب است با حمله دیگر عليۀ عساکر فرانسه که در سال 2004 در ساحل عاج در غرب افریقا رخ داد.

XS
SM
MD
LG