لینک های دسترسی

Breaking News

استعفی مشرف روابط پاکستان با ايالات متحده را 'بهبود خواهد بخشيد'


چند ساعت بعد از آنکه آقاي مشرف استعفايش را اعلام داشت، ايالات متحده بخاطر تعهد رئيس جمهور سابق پاکستان در جنگ عليۀ دهشت افگنی ابراز امتنان کرد.

مفسرين ميگويند که استعفی رهبر پاکستان، روابط آنکشور را با ايالات متحده بهبود خواهد بخشيد و مساعی مبازره تندروان در جنوب آسیا را احياء خواهد ساخت.

استعفی رئيس جمهور مشرف متعاقب تقاضا ها از جانب ائتلاف دو حزب بر سر اقتدار بخاطر مواخذۀ قانونی و پايان دادن به نه سال اقتدار بعد از يک کودتای سفيد در سال ۱۹۹۹، صورت گرفت.

اين تصميم با روابط با اهميت و طولانی با ايالات متحده پايان ميبخشد که از مشرف بحيث يک متحد قوی در جنگ عليۀ دهشت افگنی حمايت ميکرد.

در مقابل، رهبر پاکستان ده ها هزارعسکر پاکستانی را بخاطر تعقيب تندروان طالبان والقاعده در مناطق متشنج قبايلی در امتداد سرحد کوهستانی با افغانستان، مستقر ساخت.

گوردن جوهاندرو، سخنگوی قصر سفيد از مشرف قدر دانی کرد و گفت ايالات متحده کار با مخالفين سياسی مشرف را که طرفداران رئيس جمهور سابق را در انتخابات پارلمانی اوايل سال شکست فاحش دادند، دوام خواهد داد.

گوردن جوهاندرو: "رئيس جمهور بش از مساعی رئيس جمهور مشرف در انتقال ديموکراتيک پاکستان و همچنان از تعهد وی مبنی بر مبارزه با گروه های القاعده و تندروان قدر دانی ميکند. رئيس جمهور بش در انتظار کار با حکومت جديد پاکستان خواهد بود که با چالشهای اقتصادي، سياسی و امنيتی مواجه ميباشد."

آقای مشرف در بخش زياد دوران حکمروايی اش، قدرت را بطور محکم حفظ کرده بود اما تصميم بر طرفی ده ها قاضی و اعلام حالت اضطرار در ماه نوامبر گذشته اعتراضات خشونتباری را در سرتاسر کشور بر پا نمود که به قيمت از دست دادن بخش زياد طرفداری عامه از وي تمام شد.

XS
SM
MD
LG