لینک های دسترسی

جورج بش - دفاع از جنگ عليۀ د هشت افگنی


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده، امروز چهارشنبه از جنگ عليۀ دهشت افگني و مساعي اداره اش مبني بر دوام فشار بر دهشت افگنان دفاع ميکند.

قرار است آقاي بش در محضر يک گروه از سربازان سابقۀ قواي نظامي ايالات متحده صحبت کند - جایکه براک اوباما و جان مککين، کانديدان کرسي رياست جمهوري از دو حزب دموکرات و جمهوريخواه در ايالت فلوريدا در اوايل هفته صحبت کرده بودند.

در بيانيۀ که قبل از بيانيۀ رئيس جمهور بش بنشر رسيده است، آقاي بش از مساعي حکومتش در راستاي تقويۀ حمايت براي سربازان سابقه، عصري سازي نظامي و اتحاد درجامعۀ استخبارات جهت مبارزه با دهشت افگني بصراحت ياد آوري کرده است.

قرار است رئيس جمهور بش در جلسه ملي سربازان سابقه دار جنگهاي خارج کشور بگويد که ايالات متحده بايد دهشت افگني را فقط بحيث يک موضوع تطبيق قانون فکر نکرده، بلکه در عوض بگفتۀ وي، ايالات متحده بايد از سرمايه هاي قوت ملي براي تعقيب و دستگيري دهشت افگنان، بخاطر مصئونيت امريکايي ها، استفاده کند.

XS
SM
MD
LG