لینک های دسترسی

سقوط يک طيارۀ در هسپانيه


يک طيارۀ خط هوايي هسپانيه هنگام برخاستن در ميدان هوايي مادريد در خط دوش ميدان لغزيده شعله ور شده و هفت نفر را تلف و۲۰ تن ديگر را مجروح ساخته است.

يک انبوه دود غليظ از محل واقعه در ميدان هوايي باراجاس در حالي بلند بود که کارمندان نجات بسرعت خود را بمحل ميرساندند.

حد اقل ۱۶۰ نفردر اين طيارۀ خط هواي سپين اير مسافرت ميکردند. اين طياره عازم جزاير کنري بود که يک محل محبوب سياحين است.

XS
SM
MD
LG