لینک های دسترسی

هلاکت عساکر فرانسوی احساسات هموطنان شان را بر انگیخت


خبر کشته شدن ده تن از عساکر درین عملیات احساسات هموطنان شان را برانگیخت. نیکولاس سرکوزی، ریس جمهور فرانسه گفت:

‏" این واقعیت است افغانستان و پاکستان مناطق غیر قابل کنترول اند ، من واقعاً نمیدانم آنچه را که ما در آنجا انجام میدهیم. من خفه هستم زیراعساکریکه کشته شده اند برادران من هستند من برای آنها و خانواده هایشان متأثر هستم.‏"

برنارد کچنر، وزیر خارجه فرانسه اظهار داشته است: ‏"میخواهم بگویم چقدر این مردان را که قربانی دادند و از خود گذری کرده اند/ احترام دارم، و تا چه حد با خانواده و دوستان شان احساس همدردی میکنم، و من بشما اطمینان میدهم که پالیسی فرانسه هیچ تغیری را دربرنخواهد داشت.‏"

یپ دی هوپ سخفر، منشی عمومی قوای ناتو اظهار میگوید این یک واقعه ای مهیج بود، اما او گفت تصور نمیکند که هیچ یک از پیامدها مستقیماً به ستراتیژی ناتو در افغانستان ارتباط داشته باشد.

وی گفته های کچنر را انعکاس داده و گفت: "طوریکه شما میدانید هر چهارشنبه ناتو جلساتی دایر میکند و ما همچو ستراتیژی ها را بررسی میکنیم، لیکن من فکر نمیکنم هیچگونه ارتباط مستقیم به ستراتیژی ناتو داشته باشد."

آقای سرکوزی تعهد نموده است که هفتصد تن دیگر از عساکر فرانسوی را به افغانستان تا اخیر ماه آگست ارسال نماید که بدین ترتیب، فرانسه حدود 2600 تن عساکر خود را در افغانستان خواهد داشت.

XS
SM
MD
LG