لینک های دسترسی

مصاحبه مجله Time با حامد کرزی، ریس جمهور افغانستان


مصاحبه حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان با خبرنگار مجله تايم که در کابل صورت گرفته است - بخش اول:

خبر نگار تايم در اولين سوال خود بخاطر مياورد که در مصاحبه اي ماه سپتمبر سال ۲۰۰۶ که با رئيس جمهور افغانستان داشت، در جريان آن یک حمله بزرگ انتحاری رخ داد. از آن تاريخ تا کنون، چندين حمله تباه کننده ديگر و يک سؤ قصد صورت گرفته است.

حامد کرزي: از سال گذشته باينطرف تلفات در افغانستان افزايش يافته است. اما در پاکستان نيز اتفاقاتي رخ داده و یک انتحار کننده تازه خود را در مقابل يک شفاخانه منفجر ساخت. اينها چه کساني اند و اعمال شان قطعا قابل توجيه نيست. کشتن مردم در شفاخانه، يک عمل جنون آميز است. اگر اين اشخاص با حملات انتحاري جان هاي شان را فدا کنند، چگونه جنبش آنها بقا پيدا خواهد کرد. بطور يقين آنهايکه اين اشخاص را مورد استفاده قرار ميدهند، اعمال شان جنايت کارانه و غير انساني است.

در ارتباط به دهشت افگني

حامد کرزی: اين جنگي نيست که بر آن غلبه حاصل کرد. آنها بدون کدام داعيه و هدف سياسی خود را منفجر ميسازند و ناپديد ميشوند.

سوال: چنين جنبشی که هدف ان صرف نابود ساختن انسان ها است، چگونه بايد مبارزه کرد؟

حامد کرزی: برای بهبودی اوضاع در افغانستان، بايد شرايط در پاکستان بهبود يابد، و اشتباهاتی که در سی سال گذشته رخ داده است، بايد جبران گردد.

سوال: اين همه خرابی و نا بسامانی ها را چگونه بايد ترميم کرد؟

حامد کرزی: بايد به حال کساني توجه مناسب مبذول گردد که در بيچارگي و دربدري و بدور از دامان والدين پرورش مي يابند و بعدا در دام دشمنان اسلام مي افتند و در جا های بنام مدرسه نگهداری و تربيه ميشوند، و سپس بحيث وسيله و مهمات در يک بازی سياسی از آنها استفاده ميشود. و آنها وقتا فوقت در پاکستان و هر روزه در افغانستان به اعمال دهشت افگني دست ميزنند.

اداره استخبارات پاکستان، يعني اي اس اي، بايد از استقاده تندوران و افراطيون بحيث يک وسيله پيشبرد پاليسي، دست بکشد. تا زمانکيه به استفاده از اين عناصر بحيث افزار تند روئي براي پيشبرد اجندايکه، هرچه باشد، پايان داده نشود، حملات دهشت افگني ادامه خواهد يافت.

سوال: استعفی پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان، برای افغانستان چه معني دارد؟

حامد کرزی: آمد و رفت رهبران، تفاوتی زیادی را به میان نمی آورد. آنچه مهم است اصلاح نهادي است. تا زمانيکه يک نهاد را اصلاح نکنيم و طرز تفکر را که يک پاليسی قديم را دنبال ميکند، تغير ندهيم، وضع بهبود نمييابد. بطور مثال، اگر پاکستان از تند روئی بحيث يک وسيله برای عمق ستراتيژيک در افغانستان استفاده کند، بايد برای شان گفته شود که اين پاليسی موثر واقع نخواهد شد. بهترين عمق ستراتيژيکي در افغانستان، دوستي و همکاري است.

سوال: افغانستان، اداره استخبارات پاکستان يعني اي اس اي را در حمايت از دهشت افگني در افغانستان متهم ميسازد، مخصوصا در قضيه بم گذاري سفارت هند در کابل. آيا حکومت جديد و غير نظامی پاکستان ميتواند بر اي اس اي کنترول داشته باشد، در حاليکه يک رهبر نظامي ندارد؟

حامد کرزی: يوسف رضا گيلاني، صدر اعظم پاکستان نيات خوب دارد و اميد است او وسايل کنترول بر اي اس اي را بدست آورد. جامعه جهانی وي را بايد در اين راستا کمک نماید.

XS
SM
MD
LG