لینک های دسترسی

اوباما تا چند روز دیگر معاون خود را معرفی خواهد کرد


قرار است براک اوباما، کانديد رياست جمهورئ ايالات متحده از حزب ديموکرات، معاون خود را براي کرسئ معاون رياست جمهوري طئ چند روز آينده معرفي بدارد.

انتظار برده ميشود جان مککين، رقيب انتخاباتئ او از حزب جمهوريخواه نيز در خلال هفتۀ آينده به عين کار مبادرت ورزد.

در عين زمان آمار هاي تازه نشان ميدهد که سناتور مک کين در مبارزات انتخاباتئ ماۀ نوامبر براي احراز مقام رياست جمهوري که مبارزات بسيار نزديک معلوم ميشود، از حريفش سناتور اوباما، پيشي دارد.

در مبارزات اوباما وعده داده شده که هويت و معلومات در بارۀ معاون و همرزم انتخاباتئ او، معلومات کتبي در اختيار حاميانش گذاشته خواهد شد .

قرار است اوباما با شخص انتخابي اش بروز شنبه در ایالت الیناي، ظاهر شوند.

شايعات اخير مطبوعات بر سناتور و بايدن از ايالت دله وير، ايڤان بيي از ايالت انديانا و همچنان تم کين، گورنر ايالت ويرجينيا، متمرکز بوده است.

اوباما بروز چهار شنبه، به سلسلۀ مبارزات انتخاباتي اش در ايالت ويرجينيا بود، او سعي ميکند تفاوت خود را با حريفش سناتور مک کين، روي مشئ اقتصادئ رئيس جمهور بُش، مساوي سازد.

سناتور اوباما: "به چه تعداد از شما بدتر از آنچه که جورج بُش زمام امور بدست گرفته است، ديده ايد؟ اين نمايانگر واقعيتهاي مشئ هاي ما در هشت سال گذشته بوده است. و همين دليلي است که من براي کسب مقام رياست جمهورئ ايالات متحدۀ امريکا، مبارزه ميکنم، زيرا من ميخواهم اطمينان حاصل نمايم که نسل آينده در اينجا در مارتنزويل، در ولسوالئ (هنري)، و اينجا در ايالت ويرجينيا، و در تمام ايالات متحده، کار و امکانات در آينده را داشته باشند."

سناتور جان مککين در ايالت نيو مکسيکو مصروف مبارزه بود، ايالت ديگريکه انتظار برده ميشود ميدان مبارزات نزديک در ماۀ نوامبر، در بين دو کانديد باشد.

مک کين بر اختلافات او با اوباما تأکيد ورزيد: "سناتور اوباما ميگويد، او خود کفائئ انرژي را ميخواهد، اما مخالف برمه کاريهاي تازه در داخل کشور بوده، و مخالف قوۀ ذروي ميباشد. دوستان من، ما بايد قدرت ذروي داشته باشيم. قدرت ذروي بايد بخشي از هر راۀ اتکا بخود ما در استقلال انرژئ ما باشد."

جان مک کين از برمه کاريهاي براي بدست آوردن نفت حمايت ميکند، اين يک موقف گيرئ محبوب در سروي هاي افکار عامه است که شايد سبب پيشي گرفتن او در راي گيري ها بوده باشد.

همه پرسي تازۀ (زاگبي)، مک کين را باکسب ۴۶ بمقابل ۴۱ در صد آرأ، به جلو نشان ميدهد و در آمار گيرئ بلومبرگ در روزنامۀ لاس انجلس تايمز، با يک تفاوت اندک، ۴۵ بمقابل ۴۳ فيصد آرا سناتور مک کين پيشي دارد.

اما در رأي گيرئ اخير يونورستئ (کويني پيک) کناتيکيت اوباما وضع بهتري داشته ، ۴۷ بمقابل ۴۲ فيصد آرأ ، از مک کين سبقت دارد .

XS
SM
MD
LG