لینک های دسترسی

سفر غیر مترقبه رایس به بغداد


کاندالیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده در یک سفر غیر مترقبه در بغداد است.

انتظار میرود که امروز پنجشنبه رایس مذاکراتی را با مامورین عراقی بشمول نوری المالکی صدراعظم عراق روی یک موافقتنامه امنیتی که آینده عساکر ایالات متحده را در عراق مشخص خواهد ساخت، مذاکره نماید.

وی میگوید که مامورین ایالات متحده و عراقی روی این موافقتنامه به دستاوردی های بزرگی نائل امده اند.

ولی او متذکر گردید که این موافقتنامه هنوز تکمیل نگردیده است.

وی میگوی دموضوعاتی هنوز روی اینکه چگونه قوای ایالات متحده در عراق ایفای وظیفه خواهند نمود، وجود دارد.

XS
SM
MD
LG