لینک های دسترسی

تقليل در توليد ترياک در افغانستان


ملل متحد مي گويد کشت ترياک در افغانستان امسال به مقايسه با سال گذشته نزده فيصد پائين آمده است.

در سال ۲۰۰۷ بلندترين رقم ترياک در افغانستان کشت شد.

ولي دفتر ملل متحد در امور مواد مخدر و جرايم در افغانستان مي گويد علت تقليل ممکن بيشتر به خشکسالي ارتباط داشته باشد تا به تلاش هاي بين المللي جهت ريشه کن سازي توليد ترياک در مزارع خشخاش.

مؤسسهٌ ملل متحد در راپور سالانه اش که امروز به نشر رسيد گفت در سال ۲۰۰۷ افغانستان ۹۳ فيصد ترياک جهان را توليد نموده است.

اين مؤسسه مي گويد امسال دهاقين افغان کمتر ترياک کشت نموده اند، که اضافه تر از نصف سي و چهار ولايت کشور عاري از ترياک ميباشد.

ملل متحد مي گويد شورشيان طالبان در آنجا از تجارت ترياک مستفيد ميشوند.

مؤسسهٌ ملل متحد مي گويد خشکسالي در صفحات شمال افغانستان بصورت کل باعث تقليل کشت ترياک شده است.

گزارش مشعر است که رهبري قوي نيز در دلسرد ساختن دهاقين از کشت ترياک مؤثر واقع گرديده است.

توليد ترياک افغانستان از سال ۲۰۰۱ پس از برکناري رژيم طالبان توسط قواي ائتلاف به رهبري امريکا افزايش يافت.

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان گفته است حکومت وي صدها قاچاقبر مواد مخدر را،

که اکثريت آنها خارجي ها ميباشد، زنداني نموده است.
XS
SM
MD
LG