لینک های دسترسی

ستاره هالی ودد در کابل برای ترویج صلح


جود لا، هنر مند سينمای غرب با استفاده از معرفت هنری اش در هالي ودد، توجه جهان را به خشونت در افغانستان جلب ميدارد.

اين هنر مند برتانوی براي پيشبرد يک فلم مستند بنام « روز بعد صلح » امروز در کابل بود. اين فلم کمپاين آتش بس بنام «يکروز صلح » را بروی پردۀ سينما ميکشاند.

جود لا و جرمی گيیي، دايرکتر فلم بخاطر تعين روزي بنام « آتش بس جهاني» که بايد روز ۲۱ سپتمبر تجليل شود، تلاش ميورزند.

جرمي گيلي در سال ۲۰۰۱ براي نامگذاري يک روز بنام « روز صلح » در ملل متحد تلاش بخرچ داده بود.

در فلم طور مثال در افغانستان ويران از جنگ، يک اعشاريه چهار مليون طفل عليۀ مرض فلج اطفال (پوليو) در همان روز خالکوبي شدند.

جود لا ، همچنان سال گذشته در ارتباط با روز صلح به افغانستان سفر کرده بود.

جود، بطور وسيع بخاطر نقشهايش در فلم « کوه طلايي و آقاي ريپلي مستعد» معروف است.

XS
SM
MD
LG