لینک های دسترسی

Breaking News

طوفات بحری گوستاڤ - تقلیل در برنامه های جلسه ملی جمهوری خواهان


طوفان بحري گوستاڤ، جان مکين را وادار ساخت تا پلانهای کانونشن یا جلسه ملی حزب جمهويخواه را کاهش بخشد.

مقامات حزب جمهوريخواه ميگويند جلسۀ اين هفتۀ باساس پلان مجوزۀ قبلي، اما با يک تقسيم اوقات مختصر تر منعقد خواهد شد. سناتور مکين ميگويد، در حاليکه امريکايي ها با يک طوفان بحري مواجه اند، جشن گرفتن کار مناسبي نخواهد بود.

جلسه ملی حزب جمهوريخواه در شهر سنت پال ايالت شمالي مني سوتا بر گزار خواهد شد.

رئيس جمهور بش در اين جلسه اشتراک نخواهد کرد. او نظارات و سرپرستی فعالیت مبنی براین طوفان را خواهد داشت.

آقاي بش بخاطر واکنش کُند در برابر طوفان بحري گترينا که سه سال قبل واقع شد، مورد انتقاد شديد قرار گرفته بود.

XS
SM
MD
LG