لینک های دسترسی

قرار داد نخستین پروژهء اداره انکشافی امریکا با افغانستان


اداره انکشافی ایالات متحده، قرار داد نخستین پروژهء خود را که تحت نظر حکومت افغانستان قرار دارد، امروز در حضور حامد کرزی، رئیس جمهور با ادارهء ارگانهای محلی به امضا رسانید.

اداره انکشافی ایالات متحده امریکا نود و چهار اعشاریه شش میلیون دالر را هماهنگ با پلان استراتیژیک ادارهء ارگانهای محلی افغانستان در بخش رشد ارگان های محلی به مصرف میرساند.

این اداره نظر به خواست دولت افغانستان برای اولین بار با مشوره با حکومت کمک های خود را به مصرف خواهد رسانید.

از این کمک پنجاه و شش اعشاریه شش میلیون دالر در بخش تقویت حاکمیت محلی و انکشاف اجتماعی و پنج میلیون دالر برای تقویت حوزه های جنوب و شرق به مصرف خواهد رسید.

XS
SM
MD
LG