لینک های دسترسی

اهمیت نقش جوانان در عملیه انتخابات ایالات متحده


براک اوباما، کاندید انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب دموکرات، حمایت گسترده محصلین و رای دهنده گان جوان را بخود جلب نموده که تعداد زیاد آنها بشکل رضا کارانه در مبارزات انتخاباتی، او را یاری کرده اند.

اما جمهوری خواهان که اکنون در حال برگزاری جلسه حزبی شان در ایالت منیسوتا هستند، نیز کوشش میکنند رای دهنده گان جوانرا بخود جذب نمایند.

طی یک اجتماعی همراه با جمهوری خواهان جوان از سراسر ایالات متحده در مینی اپولیس، مایک هکه بی، سابق کاندید ریاست جمهوری و والی ایالت آرکنسا، در مورد اهمیت جلب توجه رای دهنده گان جوان در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری صحبت نمود.

او جان مککین را شخصیت باکرکتر و الگویي برای تمام امریکایی ها خواند و سارا پیلین، معاون انتخابی مککین را بحیث قهرمان اصلاحات و مخالف سقط جنین لقب داد.

هکه بی به خبرنگاران گفت حزب او بخاطر جذب حمایت جوانان کوشش خواهد کرد زیرا آنها آینده حزب و کشور میباشند:

" آرای جوانان واضحاً مهم است، بخاطریکه آنها نسبت به مردمی که در سن بالاتر قراردارند از نتیجه انتخابات بیشتر متاثر میشوند. فکر میکنیم اکثر آنها اینرا درک میکنند و آنها نیاز به کسی دارند که بسیار جوان نباشد، شخصی که آینده کشور شان را بفهمد، پس بهترین انتخاب جان مککین است."

لوک اورلاندو یکی از جوانانی است که درین اجتماع اشتراک کرده بود. بخاطریکه او 14 سال دارد نمیتواند رای دهد، ولی در نظر دارد بحیث رضا کار در حزب جمهور خوا فعالیت نماید.

مفسرین سیاسی میگویند جمهوری خواهان نمیتوانند به اندازه براک اوباما اعتماد طبقه جوان را کسب نمایند. توقع میرود اوباما 60 در صد آرا را از طبقۀ 18 تا 30 ساله کسب نماید. اما تنها اوباما نیست که علاقمندی برای رای جوانان داشته باشد.

داکتر ران پال عضو کانگرس از تکساس نتوانست کاندیدی ریاست جمهوری را از حزب جمهوری خوا بدست آورد، ولی تا هنوز میلیون ها حامی دارد که بیشتر آنها زیر سن 30 سال اند.

کیون دویل یک جوان 17 ساله که در نظر دارد در یک اجتماع ران پال اشتراک کند در مورد او میگوید:

"داکتر پال حس بی عاطفگی مرا علاج نمود. احساس در قید بودن را نه تنها در مقابل حزب دموکرات بلکه و بخصوص در مقابل حزب جمهوری خواه داشتم. زمانی داکتر پال را شناختم، دریافتم که از سایر سیاستمداران متفاوت است."

دویل میگوید افکار آزاد ران پال برای حکومت کوچک و عدم مداخله در امور خارجی جوانان را جذب میسازد. او میگوید افرادي که در اجتماع او اشتراک میکنند از افکار او حمایت میکنند تا از کاندیدی نافرجامش.

XS
SM
MD
LG