لینک های دسترسی

سی و دو تندرو  در زابل کشته شدند


مقامات افغانستان ميگويند عساکر آن کشور و قوای خارجی در دو ولايت جنوبی با جنگجويان طالب در جنوب در گير شدند که باعث هلاکت ۳۰ تندرو شد.

غلام جيلانی، يک تن از مقامات ولايت زابل گفت عساکر۲۲ تندرو را بروز سه شنبه کشتند. او علاوه کرد که هفت تن از کشته شدگان، تندروان عرب بودند.

مقامات در ولايت هلمند ميگويند، افراد پوليس افغان در جنوب آن ولايت روز سه شنبه ۲۲ تندرو را به قتل رسانيدند. او گفت در ولايت هلمند مقامات ميگويند که ده تندرو ديگر طي جنگهاي شب سه شنبه کشته شده اند.

در ساير خبر ها، قواي تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان ميگويد، تحقيقات آنها در مورد اين ادعا ها که يک حملۀ هوايي ايالات متحده ده افغان را بهلاکت رسانيد، دريافته است که حد اکثر هفت تن در آن حمله کشته شده اند.

حکومت افغانستان و ملل متحد هردو گفته بودند که ۹۰ فرد ملکي که قسمت زياد آن اطفال بودند، روز ۲۲ آگست، در جريان حملۀ هوايي بر قريۀ عزيز آباد ولايت هرات، کشته شدند.

روز سه شنبه قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده گزارشي را نشر کرد که حاکي بود بين ۳۰ تا ۳۵ تندرو طالب و پنج فرد ملکي کشته شده اند. مقامات ميگويند يک قوماندان معروف طالبان بنام ملا صديق در بين کشته شدگان قرار دارد.

ائتلاف ميگويد، آن حمله بخاطري موجه بود که عساکر تحت رهبري ايالاتمتحده و افغان تحت گلوله باري تندروان قرار گرفته بودند.

«مري اوکابي» معاون سخنگوي ملل متحد به خبرنگاران گفت ملل متحد بر سر يافته هايش اصرار دارد که زنان و اطفال در بين تعداد زياد تلفات آن واقعه قرار داشتند.

ايالات متحده پيوستن با تحقيقات روي اين واقعه را با حکومت افغانستان و ملل متحد پيشنهاد کرده است.

همچنان امروز چهارشنبه جرمني گفت که براي خانوادۀ يک زن و دو طفلش که توسط عساکر جرمني در يک نقطۀ تفتيش گلوله باري شده بود، پول غرامت پرداخته شده است .

يک سخنگوي وزارت دفاع افغانستان گفت اين پرداخت معني قبولي گناهکاري نيست اما بخاطري صورت گرفته است که از تهديد کدام انتقام جلوگيري نمايد. مقدار پول پرداخته شده افشا نشده است.

همچنان وزارت دفاع آستراليا ميگويد نه عسکر آستراليايي در ولايت ارزگان بعد ازآن زخمي شدند که تندروان امروز چهارشنبه بطور غير مترقبه به آنها حمله کردند. گفته ميشود که يکي از اين عساکر جراحات شديد برداشته است .

گروه هاي مسلمان، عساکر آستراليايي در افغانستان را به روش نادرست با تندروان طالبان زنداني ملزم مي سازند و ميگويند طالبان در بسا موارد در قفس هاي نگهداری سگها نگهداري ميشوند. چهار مظنون تندرو که در اواخر اپريل دستگير شده بودند روز ها در چنين قفس ها نگهداري شده اند.

وزير دفاع آستراليا ميگويد، روش با زندانيان بدرستي و باساس قوانين بين المللي صورت ميگيرد .

XS
SM
MD
LG