لینک های دسترسی

مسلمان ،عساکر استرالیایی در افغانستان را به سوء رفتار با زندانیان متهم میسازند


گروه های مسلمان، عساکر استرالیایی در افغانستان را به عدم احساس فرهنگی و سوء رفتار با زندانیان متهم میکنند. وزیر دفاع استرالیا و گروه های عساکر میگویند این رویه ها قانونی است و غیر انسانی شمرده نمی شود.

اردوی استرالیا به سوء رفتار با اسرای طالبان در افغانستان متهم میباشند که آنها را در اتاقک های مخصوص سگ ها زندانی میکنند.

در سنت اسلامی سگ موجود ناپاک است.

اقبال پاتل، ریس فدراسیون شورای اسلامی استرالیا میگوید قوای استرالیایی غیر مسئولانه رفتار کرده اند.

"من واقعا از این خبر تکان خوردم. صادقانه سخن بگویم که من اکنون به وحشت افتاده ام که عساکر استرالیایی با این رفتار زشت غیر انسانی دخیل بوده است."

کماندوهای استرالیایی چهار شورشی مظنون را در افغانستان در اواخر ماه اپریل دستگیر نمودند و به مدت 24 ساعت آنها را بعضی اوقات در محوطه یی که بحیث خانه سگ ها استفاده میشد، زندانی کردند.

ولی جول فیتزگیبون وزیر دفاع استرالیا میگوید با زندانیان طالبان به درستی رفتار صورت میگیرد.

" ما همواره تلاش میکنیم از هر لحاظ قوانین بین المللی را رعایت نماییم. شما میدانید ما در افغانستان با مردمی در جنگ هستیم که از هرگونه روشی در جنگ به شمول استفاده از اطفال بحیث سپر و به حیث وسیله تبلیغاتی بکار میبرند و این یک جنگ سخت است. اما ما همواره به رعایت تمامی موارد مطابق قوانین بین المللی تلاش نموده ایم و اطمینان دارم که مردم ما نیز چنین کرده اند."

در کانبرا، مقامات وزارت دفاع گزارش دادند که 9 عسکر قوای خاص استرالیایی در یک جنگ با شورشیان در ارزگان سنگر قبلی طالبان زخمی شدند. حداقل وضع جسمانی یک تن از نظامیان وخیم گزارش شده است.

استرالیا حدود یک هزار عسکر در افغانستان دارد. شش عسکر استرالیایی در آن کشور کشته شده اند.

کیڤن رد، صدر اعظم استرالیا میگوید ماموریت چند ملیتی در افغانستان اطمينان حاصل خواهد کرد که سنگر وحشت تحت حاکمیت طالبان هرگز بر نگردد.

حکومت تندرو اسلامی طالبان دراواخر سال 2001 با حمله به رهبری ایالات متحده از قدرت خلع شد. از آن زمان تاکنون حامیان طالبان به شمول اعضای شبکه دهشت افنگنی القاعده مکررا برغیر نظامیان، مقامات حکومت افغانستان و قوای بین المللی که در تامین امنیت در این کشور سعني دارند، حمله کرده اند.

XS
SM
MD
LG