لینک های دسترسی

مککين و معاونش امشب خطابه های ایراد میکنند


جان مککين، کانديد کرسي رياست جمهوري ايالات متحده از حزب جمهوريخواه، و سارا پيلين، معاون وي، امشب خطابه هاي را در کنگرۀ حزب دموکرات در ایالت مني سوتا ايراد خواهند کرد که شديداً انتظار آن برده ميشود.

پ لين اولين کانديد زن از حزب جمهوريخوا است که براي عهدۀ معاونيت رياست جمهوري ايالات متحده کانديد شده است. بعد از آنکه نمايندگان او و مککين را رسماً نامزد نمايند، او از آن حزب در انتخابات ماه نوامبر نمايندگي خواهند کرد.

پيلين، والی ايالت الاسکا تا هفته گذشته در صحنۀ سياسي و ملي امریکا چهره ناشناخته بود.

او بخاطر مخالفت شديدش در رابطه با سقط جنين و نظرات اجتماعي محافظه کارانه اش اکثریت را در داخل حزب، ذوق زده ساخته است.

اما منتقدين ميگويند پ لين بحيث والی که در اولين دورۀ کاش قرار داد، براي خدمت در مقامهاي بلند بي تجربه است. از این نوع حمله را جمهوري خواهان نيز عليۀ براک اوباما، نامزد کرسي رياست جمهوري حزب دموکرات، استفاده کرده اند.

کاندیدی خانم پي لين همچنان بخاطر افشاي حاملگي دختر ۱۷ سالۀ عروسي نکرده اش، تحت "ذره بين" قرار گرفته است که آن شامل تحقيقات در رابطه با مسایل اخلاقي در ایالت الاسکا نيز ميباشد.

XS
SM
MD
LG