لینک های دسترسی

هليکوپتر های ائتلاف در نزدیک سرحد افغانستان ۲۰ تن را کشتند


مقامات ارشد حکومتی در مناطق شمالغرب پاکستان ميگويند هليکوپتر های ائتلاف و کوماندوهای مستقر در سرحد افغانستان، در اوايل روز چهارشنبه بيک محوطه در يک قريۀ دورافتاده در نزديک سرحد افغانستان حمله کرده حد اقل ۲۰ تن را کشته اند.

قواي نظامي پاکستان وقوع اين حمله را تائيد کرده است، اما جزئياتی در زمينه نداده اند.

اوويس غنی، والی ايالت سرحد شمالغرب پاکستان ميگويد سه هليکوپتر توپدارو کوماندوهاي مستقر در افغانستان صبح روز چهارشنبه به چند خانه در منطقۀ برمل وزير ستان جنوبی حمله نمودند.

والي اين عمليات را ظالمانه و حملۀ بر حاکميت ارضی پاکستان خواند تفصيلات اندکی در باره اين واقعه نشر شده است.

مامورين امريکايی در پاکستان و مقامات ناتو در افغانستان در مورد اين حمله گزارش شده تبصره نکرده اند. مردم محل ميگويند کوماندو هاي خارجي در جريان اين حمله در محل فعاليت داشتد و توسط طيارات هليکوپتر و توپدار بمحل پياده شده و دوباره انتقال داده شدند.

مطبوعات پاکستان از قول بعضي افراد محل گزارش داد که عساکر بعضي افراد را دستيگر کرده و با خود برده اند. احمد مختار وزير دفاع پاکستان به خبرنگاران در لاهور گفت که وزارت خارجۀ پاکستان در اين مورد تحقيقات ميکند.

مختار ميگويد تفصيلاتي در زمينه دردست ندارد، مختار گفت سه خانه توسط ناتو مورد هدف و دهشت قرار گرفته و اين حمله هدف مشخص داشت .

وزيرستان جنوبي بحيث يک پناهگاه طالبان والقاعده پندالشته ميشود. سال جاري يک سلسله حملات شديد راکت هاي امريکايي اهدافي را در وزير ستان وساير ايجنسي هاي قبابلي پاکستان عملي نمود.

قواي نظامي پاکستان ندرتاً در مورد چنن حملاتي تبصره ميکند اما مامورين محلي وقتاً فوقتاً چنين اقدامات را محکوم کرده اند.

واقعۀ امروز چهارشنبه اولين باراست که مقامات ارشدامنيتي پاکستان ادعا ميکنند که عساکر ناتو حملاتي را بر قلمرو پاکستان انجام داده اند. صدراعظم پاکستان وساير مقامات ارشد بکرات گفته اند که به عساکر خارجي براي انجام عمليات در داخل پاکستان اجازه نخواهند داد.

XS
SM
MD
LG