لینک های دسترسی

چینی: اقدام روسيه در گرجستان نامشروع بود


دک چيني، معاون رياست جمهوري ايالات متحده از اقدام نظامي اخير روسيه در گرجستان انتقاد نموده آنرا نامشروع و يک کوشش يک جانبه جهت تغير سرحدات آن کشور با اعمال قوه خواند.

چيني گفت ايالات متحده به شامل ساختن گرجستان به ناتو متعهد است. تبصره هاي او بعد از مذاکرات در تفليس با ميخائيل ساکاش ڤيلي، رئيس جمهور گرجستان، بعمل آمد.

رهبر گرجستان گفت کشورش به حل و فصل مسالمت آميز بحران متعهد است. او اهميت بازسازي کشورش را خاطر نشان ساخته گفت گرجستان از پشتيباني ايالات متحده و جهان قدرداني ميکند.

قواي روسيه ماۀ گذشته بعد ازان به گرجستان داخل شد که قواي نظامي گرجستان کوشش کرد کنترول منطقۀ اوسيتياي جنوبي را دوباره بدست بگيرد. روسيه ازان وقت تا بحال استقلال مناطق جدا شدۀ اوسيتياي جنوبي و ابخازيه را برسميت شناخته است.

در عين زمان، وزراي خارجۀ شش جمهوريت سابق شوروي سابق در سازمان امنيت دسته جمعي از نقش روسيه در منازعۀ گرجستان طرفداري کردند ولي استقلال مناطق جدا شده را برسميت نشناختند.

اعضاي اين گروه ارمنستان، روسيۀ سفيد، قرغزستان، روسيه، تاجکستان و ازبکستان هستند.

XS
SM
MD
LG