لینک های دسترسی

توقع افزایش بیشتر در تعداد رای دهندگان در انتخابات ایالات متحده


توقع میرود شمار رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، به تعقیب اشتراک وسیع مردم در انتخابات مقدماتی سال روان، افزایش قابل ملاحظهء داشته باشد.

‏انتظار میرود یک تعداد زیاد رای دهندگان جدید، در انتخابات ریاست جمهوری امسال ایالات متحده اشتراک نمایند. بعضی از رای دهندگان شاید اتباع جدید امریکا باشد که برای نخستین بار رای میدهند.

در محافلی مانند این یکی، کارمندان انتخابات، اشخاص تازهء واجد شرایط برای رای دهی را ثبت نام مینمایند. هر دو حزب، دیموکرات و جمهوری خواه کوشش میکنند تا قبل از انتخابات نقش شانرا وسیع تر سازند.

در سال های اخیر، تعداد رای دهندگان در شهر میامی روبه افزایش است. کارلوس پیریرا از مرکز جهت یابی مهاجرین میگوید، بیشترین مشتاقان اشتراک در این انتخابات، هسپانیایی نژادان اند.

کارلوس پیریرا: " ثبت نام در انتخابات برای هسپانیایی نژادان موضوع روز است. این یک اولویت مطلق است، نه تنها برای این انتخابات، بلکه برای سالها به خاطر حل مسایل مانند قوانین مهاجرین و پیشرفت اقتصادی."

تعداد رای دهندگان در انتخابات مقدماتی سال روان نیز نسبت به انتخابات مقدماتی قبلی بیشتر بود. این تعداد در ایالت های فلوریدا، آیوا، ویرجینیا، اریزونا و دیگر ایالت های کلیدی دو چند شد.

کارشناسان میگویند که این افزایش رای دهندگان احتمالآ در انتخابات عمومی ماه نوامبر نیز ادامه خواه یافت.

کیوین واگنر یک ساینسدان سیاسی در پوهنتون اتلانتیک فلوریدا میگوید مامورین انتخابات باید آمادهء یک تعداد زیاد رای دهندگان باشد. وی میافزاید شمار اضافهء مردم شاید برای ایالاتی که قبل از وقت یا به روز انتخابات رای گیری مینمایند، مشکلاتی را ایجاد کنند.

کیوین واگنر: "شاید رای دهندگان جدیدی به ما مراجعه نمایند. اینکه آیا آنها قبل از وقت رای میدهند و یا اینکه میدانند چگونه پیش از وقت رای دهند، خودش مشکلاتی را در ماشین های رای دهی ایجاد خواهد کرد زیرا شما تعداد زیادی رای دهندگانی را خواهید داشت که با تمام این تکنالوژی نابلد خواهند بود.‏"

مامورین انتخابات در فلوریدا سر از حالا انتظار مشکلاتی هستند که شاید با تکنالوژی جدید رای گیری رخ دهد. در این ایالت و ایالات دیگر، کمیپوتر های تچ سکرین جای ورق های رای دهی را گرفته است. آرا توسط یک سکنر نوری خوانده شده که فورمه های کاغذی را بار احتیاط به خاطر رای گیری دوباره نگهمیدارد. دینیس کانکلین رای دهندگان را در منطقهء برووارد فلوریدا آموزش میدهد.

دینیس کانکلین: "سر از ماه اگست ما باید تمام ایالت را پیموده و بر کاغذ رای دهیم. هر ولسوالی تصمیم چگونگی آنرا خودش میگیرد مگر آنها باید بر ورق رای دهند."

نگرانی های برخاسته در مورد مصؤن بودن کمپیوتر های تچ سکرین قانون گذاران فلوریدا را به تبدیل نمودن ماشین های که در سال ٢٠٠۴ معرفی شدند، واداشت. منتقدین گفتند هیکران میتوانند در آرا دخالت نمایند. کمپیوتر های تچ سکرینی که کاغذ ضرورت ندارند، هنوز نگرانی ها را بیشتر ساخته است.

کیوین واگنر از پوهنتون اتلانتیک میگوید، مامورین امیدوارند تا ماشین های سکن نوری این هراس را از بین خواهد برد.

کیوین واگنر: " اما آیا این بدین مفهوم است که ما باید اشتباهاتی نداشته باشیم؟ آیا مردم جا های غلط را حلقه نخواهند کرد؟ آیا آنها باز هم در دانستن طرز حلقه کردن اشتباه خواهند کرد؟ مطمئنآ! و این واقع خواهد شد."

مامورین انتخابات کوشش میکنند تا رای دهندگان را طریق درست علامه گذاشتن یا حلقه کردن اوراق رای دهی بیاموزانند تا تمام آرا شمار گردد. نخستین بار تکنالوژی سکن نوری در ماه اگست در فلوریدا مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG