لینک های دسترسی

انفجار دو بم در قوماندانی امنیه کندهار


مقامات افغاني ميگويند دو بم گزار انتحاري بر قومانداني امنيۀ ولايت قندهار حمله نموده حد اقل دو نفر را کشته و ۴۰ تن ديگر را مجروح ساختند.

مقامات ميگويند دو بم گزار بم هاي شان را در داخل عمارت قومانداني منفجر ساختند. عبدالرازق يک قوماندان پوليس در جملۀ مجروحين قرار دارد و مقامات ميگويند او شايد هدف اين حمله بوده باشد.

قبلاً در طول روز مقامات گفتند حد اقل شش نفر درين حمله کشته شدند. تفاوت در ارقام تلفات تا بحال حل و فصل نشده است.

مردي که ميگويد نمايندۀ طالبان است به آژانس خبرگزاري فرانسه گفت مليشياي مربوط او مسؤل بم گزاري بود.

در يک واقعۀ ديگر در قندهار امروز، يک عسکر کانادائي از اثر اصابت موترش بيک آلۀ منفجره هلاک گرديد. او نود و هفتمين عسکر کانادائي است که در افغانستان کشته ميشود.

همچنان امروز يک مقام افغاني گفت در دو واقعۀ جداگانه ۲۰ تندرو کشته شدند.

مقامات ميگويند قواي تحت رهبري ايالات متحده در ولايت خوست حد اقل ده نفر را کشتند و ده نفر ديگر در ولايت هلمند در جريان حمله بر يک ماموريت پوليس کشته شدند.

پوليس افغانستان ميگويد يک حملۀ ديگر بر يک کاروان وسايط ناتو در ولايت هرات ناکام شد زيرا دران صرف بم گزار کشته شد.

خشونت در سال جاري در افغانستان در حالي افزايش يافته که تندروان طالب با حملات انتحاري و انفجارات بم هاي کنار جاده شورش شان را تقويه نموده اند.

XS
SM
MD
LG