لینک های دسترسی

قوای هوايی ایران برای تمرينات نظامی سه روزه آمادگی میگیرند


رسانه هاي دولتي ايران ميگويند قواي هوايي آنکشور براي تمرينات نظامي سه روزه که بروز دوشنبه آغاز ميشود، آماده گي ميگيرد.

گزارش هاي امروز يکشنبه حاکي است که تطبيقات نظامي روي سيستم هاي مدافعۀ هوايي، اسلحۀ جديد و تکتيک هاي جديد متمرکز خواهد بود.

اين تطبيقات نظامي ممکن يک پاسخي به يک تطبيقات نظامي گسترده اي باشد که اسرائيل در ماه جون براه انداخته شد و از طرف بسياري ها منحيث آماده گي اسرائيل براي حمله بالاي ايران خوانده شد.

اسرائيل و غرب در مورد پروگرام ذروي ايران نگراني داشته اند. در حاليکه ايران اصرار ميورزد که اين پروگرام براي اهداف صلح آميز است، ايالات متحده و متحدين آن ايران را متهم به تلاش هايي جهت انکشاف اسلحۀ ذروي ميکنند.

دپلومات هاي غربي کوشش نموده اند ايران را براي کنار گذاشتن پروگرام غني سازي يورانيم ترغيب کنند، اما مامورين ايالات متحده و اسرائيل گفته اند که همه اختيار ها بشمول استفاده از قواي نظامي بايد در نظر گرفته شود.

XS
SM
MD
LG