لینک های دسترسی

نظر پرسی های تازه: مککين از اوباما سبقت جسته است


دو نظر پرسی تازه در ايالات متحده نشان ميدهد که جان مککين کانديد، کرسی رياست جمهوری از حزب جمهوريخواه از رقيب دموکراتش، براک اوباما، سبقت دارد.

نظر پرسف يو اس آ، ميگويد که مککين با ۴۸ فيصد آراء از اوباما که ۴۵ فيصد است، سبقت دارد.

اين نظر پرسی ها ميرساند که مککين از جلسۀ بزرگ هفتۀ گذشتۀ حزبی جمهوريخواهان و انتخاب سارا پي لين، والی ايالت الاسکا، بحيث معاونش در انتخابات رياست جمهوري، تقويت يافته است.

رچارد چینی، معاون رياست جمهوري فعلی امروز دوشنبه در روم به خبر نگاران گفت هيچ دليلي نميبيند که خانم پي لين، معاون رئيس جمهور موفق به ادارۀ آقای مککين، نباشد.

چيني گفت، بنظر وی خطابۀ خانم پي لين در کانونشن هفتۀ گذشته در شهرک سنت پال ايالت مني سوتا « عالي » بود.

XS
SM
MD
LG