لینک های دسترسی

زرداری منحیث ریس جمهور پاکستان حلف وفاداری یاد کرد


آصف علی زرداری، بحیث رئیس جمهور جدید پاکستان، در قصر ریاست جمهوری آنکشور - جائیکه پرویز مشرف آنرا یک ماه قبل با استعفایش ترک نمود، درحضور قاضی القضات پاکستان حلف وفاداری یاد کرد.

در میان تعدادی از اشخاص عالیرتبه و آنانیکه برای وی آرزوی موفقیت میکردند، سه فرزند زرداری نیز شامل بود.

در ردیف اول حضار، حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان نیز حضور داشت - کسیکه حکومتش پاکستان را محکوم به ناکامی در فعالیت علیه شورشیان طالب که در سرحدات میان دوکشور جا گرفته اند، میسازد.

مراسم تحلیف زرداری که 53 ساله است، بازگشت پاکستان را به سوی اداره ملکی، 9 سال بعد از کودتای بدون خونریزی و بقدرت رسیدن مشرف رئیس اردوی آنکشور، مکمل ساخت.

ایالات متحده به همکاری مشرف در گرفتاری و یا قتل رهبر القاعده که موجب حملات یازدهم سپتمبر شد، حساب میکرد.

علرغم توجه مشرف، طالبان باقیمانده و اسامه بن لادن و ایمان الظواهری، رهبران القاعده در مناطق غیر قابل کنترول هنوز موجود هستند.

زرداری بیانات شدیدی علیه افراطگرایان اسلامی ایراد کرده گفت اردو صد ها تن از شورشیان را در چندین منطقه ای ناآرام شمالغرب کشور پاکستان از بین برده است.

در آخرین زد وخورد ها هفت شورشی بروز سه شنبه درمنطقه ای شمالغربی باجور از بین رفتند.

علاوه بر آن بگفته ای مقامات رسمی شش غیر نظامی بشمول سه طفل نیز کشته شدند که واضح نیست چه کسی بر آنها شلیک نموده است.

آقای زرداری یک بر سوم اکثریت رأی را زمانی بدست آورد که اعضای پارلمان اورا از میان سه کاندید ریاست جمهوری بروز شنبه انتخاب کردند.

آصف علی زرداری رئیس جمهور جدید پاکستان دیروز دوشنبه یعنی دو روز قبل از مراسم تحلیف قانونی ، با رهبران سیاسی بشمول نوازشریف صدراعظم سابق آنکشور ملاقات داشت.

احسان اقبال سخنگوی حزب مخالف مسلم لیگ نواز گفت:

"ما باید پیروزی کاندید یرا که در انتخابات برنده شده است، بپذیریم و حزبیکه در انتخابات پیروز نمیشود باید به حزب برنده تبریک عرض کند و به نظر من این یک فضا و روحیه ای دموکراسی است."

ماه گذشته آقای زرداری با بدست گرفتن رهبری حکومت ائتلافی پرویز مشرف هم پیمان ایالات متحده را مجبور به استعفاء نموده و خود در رأس قرار گرفت.

نواز شریف صدراعظم سابق ماه گذشته حکومت ائتلافی را ترک و با حزب مخالف تفویض نمود.

لیکن زرداری بزودی حمایت احزاب کوچک را با پیشنهاد آوردن ثبات در کشور که با تورم پولی ، کمبود برق و کسر بودجه روبرو میباشد ، بدست آورد.

اگرچه نظری بر وقایع هفته ای گذشته نشاندهنده ای آنست که مشکلات و مبارزات نوی در سر راه پاکستان قرار دارد. چنانچه به اثر انفجار یک بم انتحاری 35 نفر بروز شنبه کشته شدند.

XS
SM
MD
LG