لینک های دسترسی

جورج بش - خروج  هشت هزار عسکر امريکائی از عراق


جورج بش رئيس جمهور امريکا مي گويد اخراج هشت هزار عسکر امريکائي را از عراق تا ماه فبروري هدايت ميدهد.

آقاي بش امروز سه شنبه به يونورستي دفاع ملي در واشنگتن دي سي گفت وي قادر است تا پاليسي (برگشت پيروزمندانه) را پس از تقليل دراماتيک خشونت در عراق، تعقيب نمايد.

تعداد باقي ماندهُ قواي امريکا در عراق هنوز هم بيشتر از تعدادي خواهد بود که قبل از فرستادن قواي اضافي در سال گذشته بود.

آقاي بش گفت قواي عراقي مسؤليت مبارزه با دهشت افگنان و ايجاد امنيت را به عهده گرفته اند. وي بطور مثال گفت ايالت انبار بدست القاعده نيست ، مردم عراق دوباره کنترول آنجا را بدست گرفته اند.

رئيس جمهور بش گفت نيروي قواي بحري که قرار بود در ماه نومبر به عراق فرستاده شود، در عوض به افغانستان فرستاده خواهد شد ، و به تعقيب آن يک دسته از قواي جنگي در ماه جنوري به آنکشور فرستاده خواهد شد.

وي هوشدار داد که همانطوريکه قواي القاعده فشار را بر عراق افزايش داد، اکنون دهشت افگنان تلاش هاي شان را در افغانستان افزايش داده اند. وي گفت پيروزي افغانستان براي امنيت امريکا و هم پيمانان ما در يک جهان آزاد بسيار مهم است.

وي همچنان تعهد نمود که پاکستان را در مبارزه عليه طالبان و القاعده که در امتداد سرحد با افغانستان عمليات را انجام ميدهند، کمک نمايد. وي گفت دهشت افگنان تهديد مرگبار را به پاکستان وارد مينمايند، و اسلام آباد نبايد بگزارد که آن منطقه يک (جاي مصون) براي تندروان گردد.

ايالات متحدهٌ امريکا در حدود يکصد و چهل و پنج هزار عسکر در عراق دارد، و در حدود سي و چهار هزار عسکر در افغانستان.

آقاي بش مي گويد ايالات متحده امريکا از کشته شدن افراد بيگناه در جريان عمليات نظامي عليه دشمن، سوگوار است. هردو کابل و اسلام آباد در مورد تلفات افراد ملکي ناشي از حملات هوائي امريکا شکايت نموده اند.

XS
SM
MD
LG