لینک های دسترسی

'روش جديد برای شکار بن لادن'


روزنامه واشنگتن پست مينگارد مامورين ايالات متحده و پاکستان که از تکرار بي نتيجه بودن جستجوي بن لادن خسته شده اند، گفتند ستراتیژي ديرينۀ شانرا در مورد تعقيب و جستجوي بن لادن تحت بررسي قرار داده و روش خود را براي گسترش استفاده از طيارات بدون پيلوت در کوهستانات غرب پاکستان، تغير داده اند.

واشنگتن پُست مي نويسد تعداد حملات اينگونه طيارات سه چند شده و مامورين پاکستاني از يازده حمله در سال جاري گزارش داده اند. در حاليکه در سال گذشته فقط سه حمله از اين نوع بعمل آمده بود.

بعد از آنکه بن لادن در دسمبر سال دو هزار و يک توانست به سختي از حملات نظامي ايالات متحده و سي آي اي از توره بوره فرار کند، تا کنون محل تائيد شده ئي او معلوم نيست.

مامورين ايالات متحده، پاکستان و اروپا ميگويند اکنون توجه شانرا بر فهرست کوتاهي از ساير رهبران القاعده متمرکز ساخته اند که درين آواخر بيشتر ديده شده اند - به اين اميد که رد پاي رهبر شان بن لادن را پيدا کنند.

اين مامورين در مصاحبه ها علت نا کامي شانرا اتکاي بيشتر بر عمليات نظامي، اخلال به علت جنگ عراق و کم اهميت دادن دشمن، خوانده اند. و علت ديگر يافتن مخبرين در مناطق قبايل بوده است.

اين گزارش خبر نگار واشنگتن پُست علاوه ميکند با ممانعت ها براي عمليات آزادانه ئي مامورين سي آي اي و قواي خاص ايالات متحده در پاکستان جستجوي بن لادن و همکاران او فقط از هوا صورت ميگيرد.

واشنگتن پوست مي نگارد هفت سال بعد از حملات دهشت افگني يازدهم سپتمبر بر ايالات متحده، بن لادن طراح اين عمليات ماهرانه، خود را ستر و اخفا ميکند و از مکالمات الکترونيک خود داري مي نمايد.

مامورين پاکستاني ميگويند سي آي اي و نظاميان ايالات متحده با تعقيب القاعده با راکت و بم آلۀ دست بن لادن قرار گرفته اند. اين مامورين ميگويند پشوتنهاي قبايلي در امتداد سرحد افغانستنان و پاکستان از کشته شدن ملکي ها خشمگين هستند و ايالات متحده را دشمن تلقي ميکنند.

علي محمد جان اورکزي، جنرال متقاعد پاکستان که مساعي براي تعقيب بن لادن و ساير رهبران القاعده را بعد از سال دو هزار و يک رهبري ميکرد، ميگويد تا زمانيکه مردم پشتيباني نکنند، استخبارات بشري کمکي نخواهد نکرد.

به گزارش واشنگتن پُست مانع ديگر، جنگ عراق بوده است و مامورين سي آي اي و نظامي ميگويند اوايل سال دو هزار و دو منابع را از افغانستان به عراق انتقال دادند و از اين اشتباه شان تا کنون به حال نيامده اند.

جان برينن معاون سابق سي آي اي و رئيس سابق ادارۀ مبارزه با مواد مخدر ايالات متحده نيز موافق است که جنگ عراق يک حرکت بسيار تراژيک با تاثيرات منفي بود.

از جانب ديگر بقول واشنگتن پُست جستجوي القاعده در اثر سوء ظن در روابط با پاکستان نيز با موانع بر ميخورد. مامورين نظامي امريکا و سي آي اي ميگويند همکاري چنان خراب است که حتي از محل بود و باش قوماندانهاي القاعده هم به مامورين پاکستان اطلاع نميدهند که شايد قوماندانها را مطلع سازند.

واشنگتن پُست از بروس رايدل يک مفسر سابقۀ سي آي اي و شوراي امنيت ملي در امور جنوب آسيا نقل قول ميکند که گر چه پاکستان از موجوديت بن لادن در آنکشور انکار ميکند ولي از بسياري جهات براي او کاملاً محل مناسبي است.

مامورين پاکستاني ميگويند اگر حکومت ايالات متحده واقعاً ميخواست که القاعده را ريشه کند نمايد بايد کوشش بيشترمي نمود تا کمر بند فقير قبيلوي را عصري ميساخت.

ايالات متحده بيش از ده مليادر دالر را براي مبارزه با دهشت افگني و انکشاف مناطق قبايلي به پاکستان کمک کرده است، ولي نتيجۀ مطلوب از آن نگرفته است.

افراسياب ختک يک سياستمدار پشتون مستقر در ولايت سرحد شمالغرب ميگويد قواي پاکستان گاه گاهي به سي آي اي در گرفتاري رده هاي شماره دوم القاعده کمک ميکنند، ولي تنها به اين منظور که جريان پول از واشنگتن قطع نشود.

ختک ميگويد حکومت رئيس جمهور بُش خود را فريب ميدهد. از همان آغاز جنرالان پاکستاني بازي دو جانبه ميکردند.

واشنگ‌ن پُست مي نگارد جنرالان پاکستان بنوبۀ خود مامورين ايات متحده را متهم ميسازند که به آنها اعتماد نميکنند.

XS
SM
MD
LG