لینک های دسترسی

حملات یازدهم سپتمبر  - کار ساختمانی برج های دوگانه و موزیم خاصی خبری


کار ساختمانی در محل پیشین برج های دوگانهء مرکز تجارت جهانی در نیویارک شدیدا جریان دارد.

حملات یازدهم سپتمبر باعث کشته شدن تقریبآ سه هزار تن گردید که بیشتر آنان در عمارات دوگانهء مرکز تجارت جهانی به هلاکت رسیدند.

این حمله باعث بوجود آمدن یک گودال بزرگ در منطقهء منهتن گردید که بعدآ به ساحه صفر یا زیرو گروند مسمی شد.

هفتهء گذشته کارکنان ساختمانی نخستین پایهء فولادی را برای ساخت یک بنای یاد بود و موزیم در این محل بنا گذاشتند.

قرار است کار ساختمان این بنای یاد بود و موزیم خاص، تا سال دو هزار و یازده میلادی به اتمام برسد.

واقعهء یازدهم سپتمبر در همان روز وقوع آن، بطور مستقیم و مستند توسط رسانه ها بازتاب یافت.

به یاد بود این خدمات مطبوعاتی، نمایشگاه خاصی در موزیم خبری یا نیوزیم شهر واشنگتن دی سی گشایش یافته که به ژورنالیزم اهدا گردیده است.

با وقوع حوادث یازدهم سپتمبر، پوشش خبری این رویداد ها برای خبرنگاران کار ساده ای نبود.

تلیفون های موبایل و انترنیت از فعالیت باز مانده، راه های مواصلاتی مسدود شده و برای مدت کوتاهی حتی پرواز طیارات و حرکت قطار های آهن نیز به تعویق افتید.

در چنان حالت خبرنگاران توانستند با تلاش بی شایبه گزارش های مستقیمی را از ساحه تهیه نمایند.

این موزیم به آن شش انجنیر پخش نشراتی که برفراز برج مرکز تجارت جهانی حین اجرای وظایف کشته شدند، نیز اهدا گردیده است.

XS
SM
MD
LG