لینک های دسترسی

اوباما و مککین -  انتقادات متقابل


براک اوباما، کانديد رياست جمهوري از حزب ديموکرات، و رقيب جمهوريخواه وی، جان مککين، در حاليکه در انتخابات عمومی ماه نوامبر در صدد جلب آراي راي دهندگان اند، بار ديگر پاليسی های هم ديگر را مورد انتقاد قرار دادند.

هر دو کانديد بروز سه شنبه در ايالات غرب وسط اوهايو مصروف مبارات انتخاباتي بودند. سناتور اوباما در جريان خطابه توضيح پلان تعليمی اش، سناتور جان مککين را به ناتوانی در ارائۀ پيشنهاد يا حمايت از ابتکارات بهبودی وضع تعليم و تربيه در ايالات متحده در جريان بيست و شش سال کار اين سناتور اريزونا در کانگرس، ملزم ساخت.

در مقابل جان مککين طي يک گرد همايي جداگانه، تعهد کرد که آن پروگرام های مصارفی را که برای ماليه دهندگان بسيار گزاف تمام شود، ويتو خواهد کرد.

او اوباما را بخاطر تقاضای يک مليارد دالر برای پروگرامهاي ايالت مربوطه اش الينوي، ملزم ساخت.

مککين بعداً بهمراهی سارا پي لين، والي ايالت الاسکا، به ايالت پنسلوانيا مسافرت کرد.

اوباما راهي ايالت شرقي ورجينا شد که در آنجا موقف مککين را بر اقتصاد ايالات متحده مورد انتقاد قرار داد. اوباما و مککين هر دو امروز مصروف مبارزات انتخاباتي درايالت ورجينا اند.

از جانب دیگر يک نظر پرسي عامه توسط شبکۀ خبري ام اس ان بي سي ووال ستريت ژورنال، اوباما و مککين را تقريباً مساوي نشان ميدهد.

اين سروي دريافته که ۴۶ فيصد راي دهندگان ثبت نام شده از نامزدي اوباما و جو بايدن طرفداري ميکنند در حاليکه ۴۵ فيصد راي دهندگان ثبت نام شده ميگويند که از مککين و پي لين طرفراري دارند.

XS
SM
MD
LG