لینک های دسترسی

بیش از یک هزار عسکر  در کابل امروز  سند فراغت حاصل نمودند


بیش از یک هزار نفر بعد از فراگیری تعلیمات اساسی اردوی ملی با گرفتن سند فراغت امروز در کابل، برای خدمت به جامعه، معرفی گردیدند.

تعدادی از این عساکر برای ده هفته و تعداد دیگری برای هژده هفته آموزش های اساسی را در بخش های تعلیم و تربیه -نحوه برخورد با مردم، استفاده از وسایل جنگی و نوع محاربه، از استادان خارجی و داخلی فرا گرفتند.

جنرال محمد امین وردک، قومندان مرکز تعلیمی نظامی کابل، میگوید این عساکر در جریان تعلیمات خود آموخته اند که چگونه از وطن و مردم خود دفاع نمایند.

این دور فراغت در حالی صورت میگیرد که روز گذشته نهمین کنفرانس مشترک گروه مشورت و انسجام در کابل برگذار گردید و در آن فیصله شد که اردوی ملی افغانستان تا سال ۲۰۱۱ به ۱۳۴ هزار برسد.

XS
SM
MD
LG