لینک های دسترسی

در يک حملۀ طالبان يک والي بقتل رسيد


پوليس افغانستان ميگويد بمي که از فواصل دور منفجر ساخته شد، والي لوگر و سه تن ديگر را بقتل رسانيد.

طالبان مسؤليت اين حملۀ امروزي را در پغمان بعهده گرفتند. انفجار باعث قتل عبدالله وردک، والي لوگر، راننده و دو محافظش شد.

مصطفي خان يک مقام پوليس محل ميگويد وردک توسط موتر بسوي وظيفه روان بود که بم در نزديک منزلش منفجر گرديد. پوليس ميگويد اين دومين سؤ قصد بر جان والي لوگر در ماه هاي اخير بود.

حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان طي يک بيانيۀ کتبي حملۀ امروزي را محکوم کرد.

عبدالله وردک يک عضو سابق کابينۀ حامد کرزي، رئيس جمهور بود و در تهاجم سال ۲۰۰۱ رهبري قوايي را بعده داشت که با قواي ايالات متحده در يک صف ميجنگيد.

اين دومين والي است که در سال هاي اخير در افغانستان کشته ميشود.

بررز جمعه والي فراه گفت تندروان طالب بر يک کاروان وسايط يک شرکت امنيتي ايالات متحده حمله کردند، که در نتيجه حد اقل ۱۰ تندرو و پنج محافظ افغان کشته شدند. مقامات معتقدند که به تعقيب برخورد بين محافظين و تندروان طالب، حد اقل سه محافظ اختطاف شدند.

و ناتو گفت يک عسکر آن قوا بروز جمعه در ولايت هلمند کشته شد.

در يک انکشاف ديگر، وزارت داخلۀ افغانستان گفت سه نفر به ادعاي دادن اطلاعات نادرست به عساکر بين المللي که به حملۀ هوائي ماۀ گذشتۀ ايالات متحده بر دهکدۀ عزيزآباد ولسوالي شيندند ولايت هرات و قتل اهالي منجر شد، توقيف گرديده اند.

مقامات افغاني و ملل متحد ميگويند از اثر حملۀ هوائي ايالات متحده ۹۰ نفر ملکي که اکثر شان کودکان بودند، بقتل رسيدند. ايالات متحده ميگويد بين پنج و هفت نفر ملکي کشته شده بود و متعاقباً موافقه کرد که تحقيقات خود را تحت غور مجدد قرار دهد.

XS
SM
MD
LG