لینک های دسترسی

سانحه سقوط طیاره مسافر بری در روسیه که 88 نفر را کشت


مامورين روسي ميگويند که آنها صندوق سياه مربوط به طيارۀ ايروفلوت را که در اوايل امروز يکشنبه در کوه هاي ارال سقوط نموده دريافته اند. درين سانحه ۸۸ نفر سر نشين طياره هلاک شده اند.

مامورين اميدوار استند که ريکارد پرواز آنها را در يافتن دليل سقوط طيارۀ بوينگ ۷۳۷ که از ماسکو راهي پرم بود کمک خواهد کرد. درين سانحه ۸۲ مسافر و ۶ عملۀ طياره هلاک گرديدند.

مقامات ميگويند که پارچه هاي طياره به قطار خطوط آهن سايبريا ريخته که بطور موقت قطار ها را ميان پرم و يکاتيرينگ برگ قطع نموده است.

مقامات ميگويند اين طياره مدتي کم قبل از نشست سقوط نموده و هيچ نشانه اي از يک حملۀ دهشت افگني در دست نيست.

مامورين ايروفلوت ميگويند آنها براي فاميل هاي قربانيان تا ۸۰ هزار دالر براي هر قرباني جبيره خواهد پرداخت.

روسيه يک کميسيوني را برياست ايگور ليويتين وزير ترانسپورت آنکشور موظف نموده تا روي علت اين سقوط تحقيقات انجام دهد.

XS
SM
MD
LG